Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАДА МАЛЧЫННАРГА ДЭЭШ АЪШ-ЧЕМ БОЛГАШ ЧЫЛЫГ ИДИК-ХЕП АЙМАА ХҮЛЭЭП АЛЫР ПУНКТУЛАРНЫ АЖЫТКАН

ТЫВАДА МАЛЧЫННАРГА ДЭЭШ АЪШ-ЧЕМ БОЛГАШ ЧЫЛЫГ ИДИК-ХЕП АЙМАА ХҮЛЭЭП АЛЫР ПУНКТУЛАРНЫ АЖЫТКАН 14.11.2016
Бай-Тайга болгаш Барыын-Хемчик кожууннарда улуг хар чагганының уржуундан амыдыралдың берге байдалында таварышкан малчыннарга дуза кадар дээш, аъш-чем продуктулары болгаш чылыг идик-хеп аймаа хүлээп алыр пунктуларны Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ажыткан. 
 Ноябрьның 12-ниң хүнүнден бээр дараазында адрестерде ачы-дуза хүлээп алырының пунктулары ажылдап эгелээн:  
 — Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, бажың 2 – Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы;  
 — Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, бажың 35 (Амыдырал-хандырылга бажыңы, кыдыындан кирер) – ТР-ниң Күш-ажыл яамызының Социал хөгжүлде эргелели.  
 Пунктулар хүннүң-не 9:00 шактан 18:00 шакка чедир ажылдап турар. 
 Чаңгыс чер-чурттугларывыска Силерниң ачы-дузаңар болгаш деткимчеңер чугула херек! Тайылбыр алыр телефон: 8 (39422) 2-14-23.

Возврат к списку