Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың социал ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Республиканың социал ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 09.06.2021
Социал ажылдакчының хүнүнде, Тыва Республиканың социал башкыларның база социал ажылдакчыларның бирги съездизи болуп эрткен. 
Беш аңгы шөлдерге ооң ажылын организастаан. Кызыл хоорайга ийи шөлге, Чадаана хоорайга чеди кожууннуң, Шагаан-Арыгга үш, Самагалтайга беш кожууннуң социал ажылдакчылары чыылган. Съездиниң ажылынга социал башкылар, социал ажылдакчылар, психологтар, чоннуң социал камгалал болгаш деткимче ажылын харыылап турар тус чер чагыргаларының төлээлери, ниитизи-биле 300 ажыг кижи киришкен. 
Тыва Республтиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының илеткелинден алырга, республикада 127 муң ажы-төл кижизиттинип турар 98126 өг-бүле бар. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң саны 38620, 2901 өг-бүледе бештен хөй ажы-төл бар. Амыдыралы чегей байдалдыг 5817 өг-бүлени республиканың социал албан черлериниң учеттарында алган. Ада-иезиниң хайгааралы чок арткан 3667 уруг социал албан черлеринде чурттап турар. Республикада инвалид 2602 уруглар, 20119 улуг кижилер бар. 842 назылап кыраан, инвалид база чааскаанзыраан кижилерни 9 бажың-интернаттарда ажаап-карактап турар. Бажыңында чааскаан чурттап турар 340 кижини хайгааралында алган. Бо хөй талалыг ажыл-чорудулгада 61 социал ажылдакчы, 84 специалист, ниитизи-биле 1499 кижи хаара туттунганын дыңнаткан. 
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг съездиниң киржикчилеринге Социал ажылдакчының хүнү-биле байырны чедирген. “Социал адырда ажылдап, сеткилиниң чылыын улуска харам чокка өргүп чоруур кижилерге профессионал байырлалы-биле байыр чедирип тур мен. Хандырылгазы кошкак, назыдап-кыраан база бертик-межел кижилерге дузалажып, ниитилеливисти чырык-чаагай, буянныг кылып чоруур силер” – деп, ол демдеглээш, ажылынга шылгараан ажылдакчыларга күрүне шаңналдарын тывыскан. 
Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин Барыын-Хемчик кожууннуң чонну ажылга хаара төвүнүң кол специализи Алдынай Кестик-ооловна Ооржакка, “Поддержка” республиканың социал хандырылга комплекстиг төптүң консультантызы Яра Болат-ооловна Сарыгларга, Кызылдың уруглар бажыңының эмчи сестразы Раиса Сундуйовна Соянга тывыскан. Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиинге Сүт-Хөл кожууннуң өг-бүлеге база уругларга социал дуза төвүнүң Алдан-Маадыр сумузунда социал ажылдакчызы Клавдия Социаловна Донгак, Сукпактың хоочуннар база инвалидтерге тускай бажың-интернадының улуг эмчи сестразы Айлана Эрес-ооловна Куулар, Барыын-Хемчик кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төвүнүң кол специализи Алдынай Кестик-ооловна Ооржак, Барыын-Хемчик кожууннуң өг-бүлеге база уругларга социал деткимче төвүнүң кижизидикчизи Долаана Бадан-ооловна Сарыг-Донгак олар төлептиг болган. 
Съездиниң ажылында социал камгалал болгаш хандырылга шынарын бедидери, үениң аайынга дүүштүр социал камгалал системазының инфраструктуразын хөгжүдери, социал ажылдакчыларның ат-алдарын бедидери, оларга социал магадылалдарны база чиигелделерни көргүзериниң дугайында айтырыглар көдүрүлген.

Возврат к списку