Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чырык хандырылгазы доктаамал өжүп-ле турар Тожу кожуунга чурттаарын Одаар чүүл яамызының удуртукчуларынга сүмелээн

Тываның Баштыңы чырык хандырылгазы доктаамал өжүп-ле турар Тожу кожуунга чурттаарын Одаар чүүл яамызының удуртукчуларынга сүмелээн 02.08.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, кожууннар удуртукчулары-биле эрттирген селектор хуралында, харылзааже Тожу биле Тере-Хөл кожууннарның удуртукчуларын кыйгырткан.  
 Тожуда кандыг чылдагаан-биле чырык бо-ла өжүп, дизельдиг генератор үрелип турарыл, деп айтырыгны тургускан. Тожу кожуун чагыргазының-даа, чылыг сайыды Роман Кажин-оолдуң-даа, бодунуң оралакчызы Владимир Фалалеевтиң-даа озал-ондактан өже бээрин, кожа региондан мастерни манап тур бис дээн харыызын Шолбан Кара-оол хүлээп албаан. 
 «Дизельдиг генераторларның үрелип турары, ону септээр специалистерни ындыг ырактан манаары силерде багай чаңчыл апарган-дыр. Кажанга чедир ол уламчылап келирил?! Ында чүү берге чүвел?» - деп, бирги оралакчызы Владимир Фалалеевтен негелдени тургускан.  
 «Нарын чүү-даа чок. Ындыг деңнелдиг специалистер бисте чок. Красноярскиде безин чүгле 2-3 кижи бар, олар шупту ында-мында чалалгаларда. Ол дизельдер дээш специалисти тудар акша чок» - деп, Владимир Фалалеев тайылбырны бээриин оралдашкан.
  «Ону хүлээп албас мен, Владимир Александрович. Ол айтырыгны шиитпирлээринге санал-оналды берип шыдавас силер бе, Роман Викторович? Красноярсктан специалистерге сылдап алгаш, Тожуну чежеге дээр ынчаар тудар бодап тур силер?» - деп, Шолбан Кара-оол шыңгыы негээн. 
 - Шолбан Валерьевич, ол специалистер кээрге, өөредип алыр бис… 
  - Каш чыл өөредирил?
  - Специалисттерниң ол кылып турарын ажылдарынга өөредири болдунмас…
  - Силерден мындыг дилээм бар. Республиканың акша-хөреңгизи-биле боттарывыстың специалистеривистиң билиг-мергежилин бедидип, өөреткеш, силерниң талаңардан чогуур акша-шалыңны тургузар арга бар бе, ону чугаалап көрүңерем. Дарый хемчегни ап, мындыг байдалга Тожунуң чурттакчыларын тутпайн көрүңер.
  - Чаа. 
 Курлавырында эвээш кывар-чаар чүүлдерлиг дээш, Тере-Хөл кожуннуң чагыргазын база шүшүмчүлээн. Чырык өжүрүүшкүнүн болдурбайн, амыдырал-хандырылга объектилериниң ажылын харыылаар албан хүлээлгезин ылап күүседирин республика баштыңы негээн. 
  «Кожууннар эргип чорааш, чамдык черлерниң кышка белеткелин хынадым. Чогуур яамы Мөңгүн-Тайгада дизелдьдиг электростанцияның доктаамал ажылын хандырар ужурлуг. Тожу биле Тере-Хөлде аварийлиг байдалды чайладыр. Бир эвес ол кожууннарга чырык өже бээр болза, харыысалгалыг албан дужаалдыг кижилер септелге ажылдары доозулгуже, ол кожууннарга чурттаарын сүмелеп тур мен. Хөмүр сөөртүлгезин хүн бүрүде контрольдаар. Кышка белениниң паспорттарын алырынга чедир чүгле бир хире ай арткан. Кожууннарда байдалдарны шыңгыы контрольга алырын В.А. Фалалеевке даастым, негелде шыңгыы болур. Сиген кезилдезиниң темпизин суларадып болбас» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку