Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы школалар база уруглар садтарын тударынче немелде акшаландырыышкыннарны дугуржуп турар

Тываның Баштыңы школалар база уруглар садтарын тударынче немелде акшаландырыышкыннарны дугуржуп турар 15.09.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Москвага федералдыг яамыларже кирип, республиканың өөредилге системазын немей акшаландырар айтырыгларны чугаалажып, дугурушкан. Российжи бюджеттиң 2023 чылда база дараазында планныг үеде төлевилелинге парламент номчулгалары эгелевээнде, регионда үш ээлчегде өөренип турар айтырыгны төндүр шиитпирлээри-биле 10 школа тударынга чарыгдалдарны ынаар кииртир алыр дээш, Тываның чазаа ажылдап турар.
Россияның президентизи «Өөредилге» национал төлевилелде үшкү сменаны чок кылыр сорулганы салганын сагындыраал. Тывага ол сорулгага 7,5 млрд. рубль хемчээлдиг субсидияны бээри көрдүнген. Күрүне Думазының комитеттеринде чаа бюджеттиң төлевилели-биле ажылдап эгелээн, бо үеде чүгле 5 школа ында кирген.
Республиканың Баштыңы немей акша-хөреңги талазы-биле дилегни Россияның премьер-министринче киирген соонда, бюджет эдилгелериниң талазы-биле чазак комиссиязының ажылчын бөлүү Тывага 4,85 млрд. рубльди үндүрерин деткээн. РФ-тиң Чырыдыышкын яамызы 1,65 млрд. рубль түңге акшаландырар дугайында айтырыгны шиитпирлепкенин дыңнаткан.
Республика ол акша-хөреңги-биле келир чылын, 3,9 муң олуттуг 5 школаны тудуп болур. 825 олуттуг школаларны Сукпак, Бай-Хаак, Каа-Хем суурларга база Кызылдың «Вавилинский» микрорайонунга тудар. Ол ышкаш Балгазын суурга 616 олуттуг школа туттунар.
Чырыдыышкын яамызы бюджет чагыынче арткан 5 школаны киирбээнинден, амыдыызында акшаландырыышкын айтырыы билдинмес. Ол дээрге Кызылда Бай-Хаакская, Кечил-оол кудумчуларда база «Спутник» микрорайонунда 825 олуттуг үш школаны база Чадаана хоорайда болгаш чедери берге Кызыл-Хая суурда школа тудугларын доозары-дыр. Оларның ийизи план езугаар 2023 чылда ажыглалче кирер ужурлуг.
Оларны доозар дизе немей 2,89 млрд. рубль херек, чырыдыышкын яамызы биле федералдыг саң-хөө яамызы ол акша-хөреңгини кады тывар апаар. Республика Баштыңының чугаазы-биле алырга, бюджет эдилгелериниң талазы-биле комиссия ону баш бурунгаар бадылапкан болгаш ол айтырыг шиитпирлеттине бээр деп РФ-тиң Чырыдыышкын яамызы дыңнаткан.
Владислав Ховалыг ол-ла хүн Россияның саң-хөө сайыдының оралакчызы Павел Кадочников-биле ужурашкаш, Кунгуртуг, Эржей сумуларга, Каа-Хем суурга, Чадаана, Ак-Довурак хоорайларга 5 уруглар садының тудуун доозуп, ону ажыглалче кииреринге Тывага немей 272,4 млн акша-хөреңгиге хамааржыр документилерни шимчедир айтырыгларны дугуржуп алган. Кадочниковтуң чугаазы-биле алырга, чогуур айтыышкынның төлевилелинге ат салыр кылдыр премьер-министрже киирген. Бир эвес документини бадылаптар болза, республика бо чылын беш уруглар садын дужаар аргалыг.

Возврат к списку