Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның ажыл-биле бот-хандырттынган 329 хамаатызынга 2019 чылда төлээн үндүрүүн эгидип бээр

Тываның ажыл-биле бот-хандырттынган 329 хамаатызынга 2019 чылда төлээн үндүрүүн эгидип бээр 14.05.2020
Тыва Республиканың Чазааның даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт ооң дугайында Тыва Республиканың Баштыңының аппарат хуралында дыңнаткан. 
Александр Брокерт чурттуң Президентизиниң саналдааны бизнести деткиир хемчеглерниң дугайында чугаалап тура, коронавирустан когараан адырларда, социал угланыышкынныг КХО-да база, күш-ажыл рыногунда турум чорукту хандырары-биле 2 хуулуг тускай чээлилерни ажылга хаара туттунганын деткип июнь 1-ден бээр деп турарын дыңнаткан. Чээлиниң 85 хуузун күрүне магадылаар, ай санында хууларны төлевес, ол эде үлеттине бээрин Александр Брокерт тайылбырлаан. 
Чээлиниң хемчээлин айда бир ажылдакчызының чаңгыс КТКХ-биле (МРОТ) санаар. Чээлини төлээр хуусаазы - 2021 чылдың апрель 1-ге чедер. Оон өске арга база бар, бир эвес бүдүрүлге айыттынган үе дургузунда ажылдап турар ажылдакчыларының 90 хуузун хевээр артып алган болза, чээлиниң шуптузун база хуу ставказының түңүн күрүне дуглаптар. А бир эвес ажылдап турар кижилерниң саны 80% артып каар болза, күрүне чартыын төлежир.
Александр Брокерт оон аңгыда, пандемиядан когараан биче болгаш ортумак бизнеске 2020 чылдың ийиги кварталы дээш төлээр үндүрүглерин база камгаладылга дадывырларын (НДС-тен аңгыда) шуптузу ушта бижиттинерин тайылбырлаан. Бүдүрүлгелер ол акшаларны шалың төлевирин төлээринче угландырар. 
Тыва Республиканың Чазааның даргазының бирги оралакчызы ажылга боттары хандыртынган хамаатылар дугайында чугаалап тура, республикада ажыл-биле боттары хандыртынган кылдыр албан езузу-биле бүрүткеттинген 329 кижи эрткен чылда төлеп кааны орулгага үндүрүгден түңнү эгидип алыр аргалыг деп демдеглээн. 
Ол ышкаш, Президентиниң элээн когараан адырларда ажылдап турар ХС-га казна чүъгүн эвээжедир дээн саналы-биле, хуу сайгарлыкчы бүрүзүнге бир МРОТ-туң камгаладылга дадывыры хире хемчээлдиг тырткан үндүрүг түңүн бээрин Александр Брокерт дыңнаткан. Элээн когараан адырлар реестринде кирип турар республикада 2330 биче болгаш ортумак сайгарлыкчылар ол үндүрүг түңүн ажыглап болур. 
Биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлери база хамаатылар-биле ажык чугаалажып, деткимчениң шупту хемчеглериниң талазы-биле чогуур медээлерни үезинде дыңнадырын бодунуң оралакчыларындан база чагырга даргаларындан Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол негээн. Экономика адырының удуртукчуларынга экномиктиг элээн когараан адырлар-биле ужуражып, деткимчениң хемчеглерин тайылбырлап, консультацияларны бээрин дааскан.

Возврат к списку