Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың чоннуң байырлалы «НААДЫМ-2015», Чөөн-Хемчик (Даа) кожуунну үндезилээн хүнүнден бээр 250 чылының база дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» фестивалының программазы

Тыва Республиканың чоннуң байырлалы «НААДЫМ-2015», Чөөн-Хемчик (Даа) кожуунну үндезилээн хүнүнден бээр 250 чылының база дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» фестивалының программазы 21.07.2015
                                   2015 чылдың июль 23 
 10.00-12.00 шакта: Өглер хоорайының ажыдыышкыны: - «Тос-ла чүзүн малымайны доруктурза, тодар-ла мен» Тыва Республиканың кожууннарының делегацияларының парад-чыскаалы; - «Наадым – 2015»-тиң чемпионнарын шаңнаары (медальдар, хүндүлел бижиктер тыпсыр); - муңчу малчыннарга шынзылгалар тыпсыры. Өглер хоорайы. 
  10.00-12.00 шакта: «Чуртталганың кидисте хээлери» кидистиң республика конкурузу. Өглер хоорайы. 
 11.00-16.00 шакта: Тыва Республиканың малчыннар байырлалы «Наадым-2015», Даа кожууннуң 250 чылының байырлалынга тураскааткан аъттар чарыжынга Тыва Республиканың чемпионады, Бора-Булак ховузу. 
 14.00-14.50 шакта: Тыва күрүнениң үндезилекчизи Монгуш Буян-Бадыргыга тураскаалдың ажыдыышкыны, Чадаана хоорай, Төп шөл. 
 19.30-21.00 шакта: Чадаана хоорайның чаа стадионунуң болгаш дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» чоннар аразының XVI фестивалының байырлыг ажыдыышкыны. Театржыткан көргүзүг «Төөгүлүг Даа кожуун». Чадаана хоорайның стадиону. 
 21.00-01.00 шакта: Тыва Республиканың фестивалының хэдлайнерлериниң болгаш конкурстуң бирги хүнүнде эң эки киржикчилерниң концерти, Чадаана хоорайның стадиону.                           2015 чылдың июль 24 
10.00-11.30 шакта: Тыва Республиканың малчыннарының VII съездизи, концерт. Чадаана хоорайның культура бажыңы. 
10.30-11.30 шакта: Тыва Республиканың тыва национал оркестриниң концерти. Республиканың бот-тывынгыр уран чүүл коллективтериниң көргүзүглери. Өглер хоорайы. 10.30-17.00 шакта: Республиканың муниципалдыг тургузугларының аразынга «Эң эки өг – 2015» көрүлде конкурс. Өглер хоорайы. 
13.00-17.00 шакта: Улустуң байырлалы «Наадым-2015»-ке болгаш Даа кожууннуң 250 чылының байырлалынга тураскааткан национал хүрешке эң шыырак мөгелерниң аразынга ТР-ниң «Хүреш» чемпионады. Чадаана хоорайның стадиону. 
14.00-16.00 шакта: Тыва национал шайны хайындырарынга «Алды чүзүн малымайның ак чеми бээрле-ле!» деп Даа кожууннуң 250 чылынга тураскааткан конкурс. Өглер хоорайы. 18.00-20.00 шакта: Даа кожууннуң 250 чылының байырлыг хуралы. Шаңналдар тыпсырының езулалы. Чөөн-Хемчик кожууннуң улусчу коллективтериниң концерти. Районнуң культура бажыңы. 
20.00-24.00 шакта: Тыва Республиканың фестивалының хэдлайнерлериниң (Россияның девискээрлеринден, чоокку болгаш ыраккы даштыкы чурттардан) болгаш конкурстуң ийиги хүнүнде эң эки киржикчилерниң концерти. Чадаана хоорайның стадиону. 
24.00 шакта: Байырлал фейерверги. Чадаана хоорайның стадиону. 
                                      2015 чылдың июль 25 
 09.00 -- 11.00 шакта: Фестивальдың шупту киржикчилериниң болгаш аалчыларының хороозу. Хороонуң маршруду: 1. майгыннар хоорайы; 2. Алдыы-Хүрээ; 3. Үстүү-Хүрээ.  10.00 – 12.00 шакта: 1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чылынга, Тыва Республиканың улустуң байырлалы «Наадым-2015»-ке, Даа кожууннуң 250 чылының байырлалынга тураскааткан национал чадан кара адарынга Тыва Республиканың чемпионады «Кара адары». Чадаана хоорайның стадиону. 
 11.00-13.00 шакта: Мөргүл номчууру. Үстүү-Хүрээ. 
12.00-12.30 шакта: Өглер хоорайын хаары: - республиканың муниципалдыг тургузугларының аразынга «Эң эки өг – 2015» көрүлде конкурстуң тиилекчилерин шаңнаары. Өглер хоорайы.   13.00-16.00 шакта: Даа кожууннуң 250 чылынга болгаш «Наадым – 2015»-ке тураскааткан национал хүрешке аныяктар аразынга республиканың «Хүреш» турнири. Чадаана хоорайның стадиону. 
 20.00-23.00 шакта: Дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ»--2015 Улустар аразының XVI-гы фестивалының гала-концерти. Шаңналдар тыпсыры, Чадаана хоорайның стадиону.

Возврат к списку