Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның националдар херектериниң талазы-биле агентилел Чогаал адырында национал шаңнал тыпсырынче чагыглар хүлээп алырын доозуп турар

Тываның националдар херектериниң талазы-биле агентилел Чогаал адырында национал шаңнал тыпсырынче чагыглар хүлээп алырын доозуп турар 17.10.2023

Тываның националдар херектериниң талазы-биле агентилел Чогаал адырында национал шаңнал тыпсырынче чагыглар хүлээп алырын доозарынга чедир бир неделя артканын дыңнаткан. Чылдың эртер бо мөөрейни уран-чечен очулганы хөгжүдер, тыва чогаалдың езу-чаңчылдарын кадагалап арттырар база ону нептереңгейжидер сорулга-биле эрттирип турар. Негелделерге дүгжүп турар болгаш эң дээре деп санаткан чогаалдың авторунга азы авторларынга акша шаңналдарын тыпсыр. Национал шаңналдарны Тыва дыл хүнүнге тураскааткан байырлыг хуралга тыпсыр.

Национал чогаал шаңналын тыпсыр мөөрей 2019 чылдан бээр чылдың-на болуп эртип турар. Бо чылын Россияның хамаатыларының демнежилгези, тускай шериг операциязынга база ооң маадырларынга тураскааткан эң эки чогаал дээш деп чаа номинациялар мөөрейде немешкен. Авторлар оон аңгыда Россияның болгаш Тыва Республиканың чоннарының мөзү-бүдүжүн болгаш тура-соруун көргүскен, төрээн чуртка ынакшылды база интернационализмге аныяк өскенни кижизидер херекке үлүг-хуузун киириштиргени дээш деп номинацияларже чогаалдарны кирип болур.

Мөөрейге тыва дыл кырында бижиттинген чогаалдарны, а ол ышкаш очулгаларны (орус дылдан тыва дылче, тыва дылдан орус дылче), өске чоннарның дылдарында бижиттинген чогаалдарның очулгаларын киирип болур. Мөөрей материалдарын Тыва Республиканың Националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң дараазында адрезинде хүлээп турар: Кызыл хоорай, Калинин кудумчузу, 1 Б, 300 дугаарлыг өрээл. Телефону: 8(39422)6-00-62.

Эрткен чылдың мөөрейинге ТР-ниң улустуң чогаалчызы Эдуард Мижиттиң «Амыдырал» деп романы шылгарап үнген. “Уран-чечен очулганы хөгжүдеринге, тыва чогаалдың езу-чаңчылдарын кадагалап арттырарынга база ону нептереңгейжидеринге үлүг-хуузу дээш” деп шаңналды Экер-оол Манчын «Чурт чаӊгыс – салым чаӊгыс» деп чогаалы-биле алган. «Дегбес боо» деп чогаалдың автору Лидия Иргит аныяк-өскенге патриотчу болгаш интернационалчы сеткил-сорукту кижизидер херекке үлүг-хуузу дээш тускай шаңналга төлептиг болган. Эгелеп чоруур аныяк чогаалчы Владимир Куулар «Сүлдези бедик Тыва чуртум» деп чогаалы-биле тыва чогаалды хөгжүдеринге үлүг-хуузу дээш шаңнаткан турган.


Возврат к списку