Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага соңгулдаларда «Чаңгыс демниг Россия» тергиидээн

Тывага соңгулдаларда «Чаңгыс демниг Россия» тергиидээн 10.09.2018
Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде Тывага эрткен соңгулдаларның баштайгы түңнелдерин үндүрген.
Кызылда соңгулда участоктарынга сентябрь 9-та 34854 кижи соңгаан, келиишкин 51,44 хуу болган. 2013 чылда эрткен Төлээлекчилер хуралының депутаттарынче соңгулдаларда соңгукчуларның 43 хуузу киришкенин сагындыраал. 
Баштайгы медээлер-биле алырга, «Чөптүг Россия» политиктиг партияның тус чер салбыры 1790 үннү азы 5,26 хууну, РЛДП-ниң Тываның регион салбыры 1862 үннү азы 5,47 хууну, Россия Федерациязының Коммунистиг партиязының Тыва регион салбыры 2857 үннү азы 8,40 хууну алган. Кызылчыларның эң хөйү – 26870 кижи азы соңгукчуларның 78,96 хуузу «Чаңгыс демниг Россия» бүгү-российжи политиктиг партияның тус чер салбыры дээш үнүн берген.  Чаңгыс соңгулда округундан 13, чаңгыс мандаттыг соңгулда округундан 13, шупту 26 депутаттан Кызылдың Төлээлекчилер хуралы хевирлеттинер. Соңгулдалар холушкак соңгулда системазын ажыглаан. 
Чаңгыс мандаттыг соңгулда округунга соңгукчуларның 5 база оон хөй хуу үнүн алган кандидаттарның регион даңзызын депутат мандаттарны үлээринге кириштирер. Баштайгы түңнелден алгаш көөрге, мандаттар үлээшкининге 5 хууну ашкан дөрт политиктиг партия киржир. Чаңгыс мандаттыг соңгулда округтарындан алгаш көөрге, 13 округтуң 10-унда «Чаңгыс демниг Россия» партиядан кандидаттар - Айдын Сарыглар, Ирина Казанцева, Дина Оюн, Карим Сагаан-оол, Роман Поманисочкин, Аяс Лопсан, Станислав Оюн, Елена Берзина, Сылдыс Хертек, Валерия Кыргыс тиилээн. Боттарын идип үндүрген кандидаттар - Владислав Ховалыг биле Айдыс Саая ийи округдан үнген. РФКП-тен кандидат Роман Тамоев бир округка эң хөй үннү алган.  
Сентябрь 9-та Тывага, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралының алдыгы чыыжының депуттарынче база Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр суурнуң Төлээлекчилер хуралының бешки чыыжының депутаттарынче хуусаадан эрте соңгулдалар болуп эрткен. Мөңгүн-Тайгада соңгукчуларның 87,35 хуузу, Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр суурда 95,08 хуузу соңгаан. Мөңгүн-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралынче 17 депутат – «Чаңгыс демниг Россия» партиядан 16, бодун идип үндүрген 1 кижи соңгуткан. Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр суурнуң Төлээлекчилер хуралынче соңгулдаларга «Чаңгыс демниг Россия» партиядан 11 кандидат эрткен.  
Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде Тываның муниципалдыг үш тургузуунга соңгулдалар эрткенин республиканың Соңгулда комиссиязы дыңнаткан. ТР-ниң Соңгулда комиссиязының сайтызында, «Сентябрь 9 – чаңгыс аай бадылаашкын хүнү» деп кезээнде, соңгулдаларның баштайгы түңнелдерин парлаан.

Возврат к списку