Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада аварийлиг байдалда азы улуг септелге негеттинип турар муниципалдыг культура албан черлериниң саны 2017 чылда кызырылган

Тывада аварийлиг байдалда азы улуг септелге негеттинип турар  муниципалдыг культура албан черлериниң саны 2017 чылда кызырылган 15.05.2018
 Россия Федерациязының 1996 чылдың июль 3-те № 1063-р айтыышкынында тургускан норматив езугаар, республиканың муниципалдыг тургузуглары клуб албан черлери-биле 100 хуу хандырттынган. Найысылал Кызыл - 54 хуу база Тере-Хөл кожуун - 50 хууда. Шупту муниципалиттерде библиотекалар бар, а Кызыл хоорайда - 82 хуу.  
Культурлуг дыштанылга парктарын көөр болза, колдуунда чүгле Кызыл хоорай бүрүн хандырттынган, а муниципалдыг тургузугларда – чок. 2018 чылда «Амгы үениң таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» мурнады боттандырар төлевилел боттаныышкыны-биле, культураның парктарынче акша-хөреңгини тускайлаанындан, байдал өскерлир.  
Культура албан черлериниң амгы байдалын шинчилеп көөрге, байдал мындыг. Тыва Республиканың хоорай округу база муниципалдыг районнарның тус чер бот-башкарылга органнарының ажыл-чорудулгазының шынарынга чыл санында демдекти салырда көөр ужурлуг, «Муниципалдыг культура албан черлериниң ниити санында аварийлиг байдалда азы капиталдыг септелге негеттинип турар муниипалдыг культура албан черлерниң үлүү, хуузу» көргүзүг-биле 2017 чылда байдал элээн чүгээртээн. 2016 чылда Өвүр кожуунга ол көргүзүг 13,3 хуу турган болза, 2017 чылдың түңнели-биле - 0 хуу; Каа-Хем кожуунда 17,6 хуу тургаш, 2017 чылда – 5,3 хуу; Улуг-Хем кожуунда 28,6 хуу тургаш, 2017 чылда – 14,3 хуу; Кызыл кожуунда 17,6 хуу тургаш, 2017 чылда – 11,1 хуу; Тес-Хем кожуунда 25 хуу тургаш, 2017 чылда – 10 хуу; Эрзин кожуунда 11,1 хуу тургаш, 2017 чылда – 0 хуу болган.
2017 чылда 5 чаа культура бажыңын тудуп база 7 объектиге капиталдыг септелгени чоруткаш, көргүзүгнү экижиткен. Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурга (250 олуттуг Культура хөгжүлдезиниң төвүн), Өвүр кожууннуң Чаа-Суурга, Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хемге, Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Дашка, Кызыл кожууннуң Баян-Колга көдээ культура бажыңнарын туткан. 
Барыын-Хемчик кожууннуң Дөң-Терезин, Чаа-Хөл кожууннуң Кызыл-Даг, Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык, Таңды кожууннуң Дүрген, Тес-Хем кожууннуң Белдир-Арыг, Эрзин кожууннуң Булуң-Бажы, Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем суурларда көдээ культура одагларынга капиталдыг септелгени кылган. 
Көдээ культура бажыңнарын тудуп база септээринге 157,894 млн. рубль саң-хөөнү чарыгдаан, ооң 150,0 млн. рубли - федералдыг бюджеттен, а 7,894 млн. рубли - республика бюджединден. 
 Тываның Экономика яамызы

Возврат к списку