Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Бойдус яамызы адыглардан оваарнырын сагындырып тур

Тываның Бойдус яамызы адыглардан оваарнырын сагындырып тур 29.09.2021 Эрткен неделяда Тере-Хөл кожууннуң малчын аал чанынга адыг чоокшулап, кижилерже база мал-маганче халдап болурунуң айыылын тургускан дугайында дыңнадыг республиканың бойдус болгаш экология яамызынга келген. Черлик амытанны тайгаже ай дээри-биле, аңныыр инспектору биле бөрү аглакчызы ол черже үнүпкен.
Сөөлгү үеде малчын турлаглар база чурттакчылыг черлер чоогунче адыглар бо-ла үнүп келир апарган, ынчангаш Тываның Бойлус яамызы серемчилелди кошкатпайн, айыыл чок чоруктуң хемчеглерин алырын чурттакчы чондан дилеп тур.
Чурттакчылыг черлер, баазалар база лагерьлер, малчын аалдар долгандыр аъш-чем артынчыларын октарын шеглээр. Ылаңгыя ижин-хырын дээн ышкаш артынчыларны канчаар-даа хөөп каар болза, адыглар ону чыдындан тып алыры белен. Ооң орнунга ону элээн ыратканы дээре.
Хенертен адыгга таваржы берзиңерзе (5-7 м эвээш), араатан халдап келзе хөңнү. Ынчангаш ырактан-на дааш-шимээнден үндүрүп чоруңар. Демир чүүлдер-биле дааштап, ыыткыр чугааланып, ырлап чорууру артык эвес, чүктешкиңерге үн үндүрер бир чүведен астып алыры күзенчиг. Хөй кижилиг бөлүк - айыыл чок чорукту магадылаар. Черлик амытандан кортпас ыттыг болза, база эки-ле. Ырактан аңны эскерип кагзыңарза, оожум ырап чоруй баарын кызыдыңар. Аргалыг болза ооргаңар көргүспеңер. Шыргай аргаже деспеңер. Девидээн адыг хөй кезиинде халдап келир бооп турар. Бо тавырылгада адыг кокпазынче кирбеңер. Эртенги хаяада, кежээки имиртиңде, база дүне хем, суг эриинге кичээнгейлиг болуңар.
Чурттакчылыг черлер чоогунче черлик аңнар кирип келгениниң дугайында тус чер чагыргазынче, полицияже азы Тыва Республиканың дириг амытаннарны база сугнуң биологтуг курлавырларын камгалаар талазы-биле күрүне комитединиң 8 (39422) 5-61-60 дугаарлыг телефонунче дыңнадыңар. Бир эвес берге байдал тургустунуп, черлик амытан халдаан азы когараан кижи бар болза, 112 дугаарже долгаар.

Возврат к списку