Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Тываның шылгараңгай ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан

Владислав Ховалыг Тываның шылгараңгай ажыл-ишчилеринге күрүне шаңналдарын тывыскан 01.05.2024

Частың, найыралдың болгаш күш-ажылдың байырлалының хүнүнде Россияның болгаш Тываның социал-экономиктиг болгаш культурлуг хөгжүлдезинге улуг үлүүн киирген төлептиг кижилерге шаңналдарны тыпсырының байырлыг ёзулалы бөгүн, май 1-де, Тыва Республиканың Чазааның бажыңынга болуп эрткен. Күш-ажылга, улус өөредилгезинге, кадык камгалалынга, спортка дээш өске-даа адырларга шылгарааннарга күрүнениң бедик шаңналдарын Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг байырлыг байдалга тывыскан.

Эмчилер, башкылар,  экономистер, культура болгаш спорт адырының ажылдакчылары – 20 ажыг кижи Владислав Ховалыгның холундан Россияның болгаш Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын алган. 

Күш-культура болгаш спорт адырынга чедиишкиннери, хөй чылдар дургузунда ак сеткилдиг ажылы дээш Россия Федерациязының Президентизиниң өөрүп четтириишкин бижиин Тыва Республиканың кулаа дыңнавас уругларның тускай спортчу школазының тренер башкызы Артыш Алексеевич Доржуга тывыскан.

Россияның ОБЯ  Тыва Республикада кол эргелелиниң  Улуг-Хем кожуунда өрт-камгалал кезээниң диспетчери Георгий Владимирович Минасьянцга төлептиг күш-ажылы болгаш бедик профессионал чедиишкиннери дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин тывыскан.

 Күш-ажылдың хоочуну чурукчу Оюн-оола Доктугу оглу Сатты, Федералдыг казначействонуң Тыва Республикада эргелелиниң чарыгдалдар килдизиниң даргазының оралакчызы Ольга Владимировна Минееваны,  Тываның арга-арыгны өрттен агаардан камгалаар баазазының Тожуда авиасалбыр начальниги Николай Иванович Слепокуровту Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле шаңнаан.

Республиканың хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киириштирип, боттарының адырларынга хөй чылдарда бараан болган элээн каш кижилер хүндүлүг аттарны алган.

 «ЧЭК-4» башкарыкчы компанияның Ак-Довурак хоорайда участогунуң машинист-хынакчызы Полина Онер-ооловна Ананды “Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атка төлептиг болган.

“Тыва Республиканың алдарлыг экнономизи” хүндүлүг атты Тываның күрүне университединиң экономика факультединиң деканы  Вячеслав Кыргысович Севекке тывыскан.

Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Аксы ортумак школазының кадыкшылы кызыгаарлыг уруглар-биле ажылдаар эге класс башкызы Клавдия Начыновна Ондар, Хову-Аксы ортумак школазының эге класстар башкызы Маргарита Бидинеевна Ооржак, Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөлдүң  Ш.Ч.Сат аттыг ортумак школазының эге класстар башкызы  Любовь Сергеевна Суван “Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы” аттарны алган.

Республиканың уруглар эмнелгезиниң консультативтиг-диагностика төвүнүң офтальмолог эмчизи Лариса Кенденовна Хертек “Тыва Республиканың алдарлыг эмчизи” атты байырлал хүнүнде алган.

Тываның олимпийжи курлавылар спорт школазының хостуг хүреш тренер-башкызы Айдың Викторович Достай “Тыва Республиканың алдарлыг тренери” атка төлептиг болган.

Чеди-Хөл кожууннуң Төпчүткен библиотека системазының директору  Алефтина Сундуйовна Сарыг-Ламага “Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы” атты тывыскан.

Барыын-Хемчик кожууннуң Спортчу олимпийжи курлавырлар школазының директору Алим Байырович Ооржак, «Тываның  авиация шугумнары»  авиакомпанияның директорнуң ужудуушкун ажылын организастаар талазы-биле оралакчызы Анатолий Сынааевич Монгуш, ол-ла авиакомпанияның Ан-2 агаар суднозунуң ийиги ужудукчузу Айдын Мергенович Санчай, «Водоканал-сервис» КХН-ниң чиңгине директору Владимир Александрович Фалалеев олар «Тыва Республиканың мурнунга ачы-хавыяазы дээш” Тыва Республиканың медальдары-биле шаңнаткан.

«Күш-ажылчы шылгарал дээш» деп Тыва Республиканың медальдарын Тываның спортунуң хоочуну  Анчикай Чадамбаевич Маадыга база   «Кызылдың ЧЭТ»  чиңгине директору Андрей Анатольевич Троцанга тывыскан.

«Восток» КХН-ниң чиңгине директору Сергей Васильевич Уюсов «Тыва Республиканың күш-ажылдың Маадыры» хүндүлүг атты алган.

В. Көк-оол аттыг НАционал хөгжүм-шии театрының артизи  Александр Халарбаевич Салчакка Тыва Республиканың Баштыңының “Тыва чоннуң чоргааралы” тускай күрүне шаңналын диңмиттиг адыш часкаашкыннарының үделгези-биле тывыскан.
Возврат к списку