Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Роскадык камгалал хайгааралы Тывада эм-таң аймаа четчирин дыңнаткан

Роскадык камгалал хайгааралы Тывада эм-таң аймаа четчирин дыңнаткан 21.01.2023

Россияның Кадык камгалал хайгааралының Тыва Республикада девискээр органы неделя санында эмнелге болгаш аптека организацияларында эм-таң аймааның чүзүн-бүрүнүн база өртектерин мониторингилеп турар.
Республиканың аптека четкизинде 97 аптека пунктулары кирген. Хайгаарал ведомствозунуң удуртукчузу Алла Намдактың чугаазы-биле алырга, чыл эгезинде садыг-саарылга пунктуларында эм-таң аймаа чедишпес деп чүүл демдеглеттинмээн. Росздравнадзорнуң https://roszdravnadzor.gov.ru/spec сайтызында айның-на мониторинг түңнелдерин парлап турар.
Эм аймааның барын болгаш өртектерин ийи аңгы бөлүктеп хайгааралда алган. Ол эмнер амыдыралга эргежок чугула эм-таң аймааның даңзызында кирген. Амыдыралга эргежок чугула эмнерни өртээниң чедингири-биле бөлүктерге чарган: 50 рубль чедир, 50-тен 500 рубль, 500 рубльдан өрү. Амыдыралга эргежок чугула эм-таң аймааның даңзызынче эмчи дузазының шупту хевирлерин көргүзерде ажыглаар 811 ат кирген.
Эрткен неделяда эмнерниң барын база өртектерин хынаанының түңнелинде, 500 рубльден өрү өртектиг эмнер аймаанда өртектер бичии-ле өскенин, а амыдыралга эргежок эмнер санынче кирбейн турар эмнерниң өртээ бичии-ле батканын, Алла Намдак чугаалаан.
- Регионда аңгы-аңгы бөлүктерге хамааржыр эмнер дефициди чок, ол ышкаш өртектер өстүрген таварылгалар чок – деп, девискээр органының удуртукчузу демдеглээн.
Республиканың аптекаларында Номидес, Тамифлю болгаш өске-даа аттарлыг эмнер чок дээн дыңнадыглар шынга дүүшпес, чаңгыс аптекада ол эм чок болурга, шупту четкиде чок болбас деп, Намдак шынзыткан:
- Чыл эгезинде девискээр органынче вируска удур эмнери төнген деп чамдык аптекалардан ийи-чаңгыс дыңнадыг кирген, а калбаа-биле кым-даа дилег киирбээн. Хамаатылар эмнер шуут чок деп бижиириниң мурнунда, хоорайның өске аптекаларында ооң бар-чогун билип алыры артык эвес.
Россияның кадык камгалал хайгааралының девискээр органы эмнер аймааның бар-чогунуң анализин делегейниң пантентилевээн адындан көрүп чорудар. Номидес база Тамифлю деп аттарлыг садар эмнер амгы осельтамивир бүдүмелдиг эмнер бөлүүнге хамааржыр база регионнуң аптека пунктуларында ооң саны бөгүнде чедер.
Республиканың эмнелге болгаш аптека организацияларында эмнер-биле хандырылга эки, бо чоокку үеде төнүп каар деп айтырыг тургустунмайн турар.
Россияның Кадык камгалал хайгааралының девискээр органының 8(39422) 5-20-29 дугаарлыг "изиг шугумунче" долгааш, эм-таң хандырылгазыың талазы-биле дүвүредип турар айтырыгларны салып болур.


Возврат к списку