Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүнүң бүдүүзүнде «Арт-стиль» республика конкурузунуң I чадазын эрттирер

Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүнүң бүдүүзүнде «Арт-стиль» республика конкурузунуң I чадазын эрттирер 17.05.2016
 Республиканың чиик үлетпүр бүдүрүлгелериниң, биче бизнестиң даараныкчыларының, Тыва Республиканың ортумак болгаш дээди профессионал өөредилге системазының, ниити өөредилге школаларының өөреникчилериниң ортузунга профессионал мергежилдиң «Арт-стиль» республика конкурузунуң I чадазын Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүнге тураскаадып эрттирер.  
 2016 чылдың июнь 2-де, Кызыл хоорайның Складская кудумчузу, 5 дугаар бажыңда чиик үлетпүр бүдүрүлгезиниң «Кызылдың өөредилге-бүдүрүлге бүдүрүлгези» КХН-ниң баазазынга конкурс 11 шакта эгелээр. 
 2016 чылдың май 23-те конкурстуң киржикчилеринге пөстерни бергеш, школачы хеп даараар даалганы онаар. 
 2016 чылдың июнь 2-де конкурстуң түңнелин үндүреринге, даарап алган белен онаалгазын эккээр.
  Тыва Республиканың Экономика яамызының үлетпүр килдизинде конкурс дугайында программаның № 1 капсырылгазында майык езугаар конкурска киржир чагыгны 2016 чылдың май 20-ге чедир киирер. Харылзажыр телефоннар: (39422) 2-39-24, электроннуг почтаның адрези: otdelprom@rtyva.ru

Возврат к списку