Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның регионнар рейтингизинде Тыва үлетпүр бүдүрүлгезиниң хөгжүлдези-биле мурнуку черде

Россияның регионнар рейтингизинде Тыва үлетпүр бүдүрүлгезиниң хөгжүлдези-биле мурнуку черде 12.02.2023

Үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи-биле Тыва Республика Россия Федерациязының мурнуку 10 регионнарының бажында. Росстаттың сан-көргүзүү-биле алырга, 2022 чылда Тыва үлетпүр бүдүрүлгезиниң эки динамиказы-биле чуртта эң улуг көргүзүглүг - 137,1 хуу, ооң соонда Брянск область (117,7 хуу) база Калмык Республика (115,3 хуу) чоруп олурар.
«Межегейхөмүр» компания ажылын катап эгелээнинден, регионда хөмүр тывыжының хемчээли улгадып, республикага эки көргүзүгнү хандырганын эксперттер тайылбырлаан. Тывада полиметалл чыдынының болбаазырадыкчызы «Лунсин» комнания бүдүрүкчү күчүзүн улгаттырган. Республикада үлетпүр бүдүрүлгезиниң ажыктыг казымалдар тывыжы 47,6 хуу өскен.
Росстаттың дыңнадыы-биле алырга, 2022 чылда РФ-те үлетпүр сектору 0,6 хууга баткан. Дөрт кол секторнуң ийизинде үлетпүр бүдүрүлгези өскен. Ажыктыг казымалдар тывыжының адырда – 0,8 хуу, «Электри энергиязы, газ база бус хандырылгазы; агаар соодуушкуну» адырда – 0,1 хуу өзүлде демдеглеттинген. Болбаазырадылга бүдүрүлгези 1,3 хуу, «Суг хандырылгазы; суг дамчыдары, боктар чыырын болгаш чок кылырын организастаары, бокталыышкынны чок кылыр ажыл-чорудулга» адыр 6,1 хуу кызырылган.
2022 чылдың түнелдери-биле алгаш көөрге, Тыва Республикада үлетпүр бүдүрүлгезиниң регион деңнелинде индекизи 137,1 хуу чедип турар болза, Сахалин облазында ол 76,6 хуу хире. Эки бурунгаарлаашкынны 41 регион көргүскен, ол чыл бурунгаар турганындан 36-га эвээш. РФ-тиң 43 субъектизинде куду бадыышкын демдеглеттинген.


Возврат к списку