Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелдиң Кызыл хоорайда күүсеттинип турарын хынаан

«Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелдиң Кызыл хоорайда күүсеттинип турарын хынаан 27.05.2020
Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы Шораан Чыргал-оол Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң ажыл-чорудалгазының талазы-биле Хөй-ниити чөвүлелиниң даргазы Сергей Белоусов-биле кады «Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелдиң күүсеттинип турарын хынаан. 
Кежик Дандааның даалгазы-биле «Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелдиң чорудуун неделя санында хынап турар. 
Бо неделяда удуртукчулар «Суугу» КХН орук тудуг организациязының Щетинкина-Кравченко кудумчузунда кылып турар тудуг ажылдарын хынап көрген. 
2020 чылдың май 18-те бо орук участогунда ажылдар эгелээн. «Суугу» КХН-ниң кол инженери Иван Ондар: «План езугаар ажылдар чоруп турар. Объектиде 22 орукчу база 10 тускай техника хаара туттунган. Оруктуң узуну 450 метров, калбаа 12 метр болур. Чогуур орук демдектерин салыр. Орукту асфальты-биле шыварын бо чылдың июнь 10-да доозар бис» – деп чугаалаан. 
«Ажылдың түңнели амдан көскү – элээн каш дилинтектиг болур орукту калбарткан, ам орукчулар орук кыдыының бордюрларын, тротуарларны салып турары бо. Графикти сагып, асфальт чаткан соонда, хоорайның бо кезээнге чугула херек орук чырыдылгазынче кирерин «Суугу» КХН-ге чагыдым» - деп, Шораан Чыргал-оол чугаалаан. 
«Суугу» КХН, «Восток» КХН, «Орук тудуг-транспорт» бүдүрүлге кооперативи дээн ышкаш харыысалгалыг тудугжулар «Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелдиң күүселдезинде хаара туттунганын сагындыраал. 
ТР-ниң Орук-транспорт комплекизиниң яамызы

Возврат к списку