Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада коронавирустуң «ниндзя» штаммы көвүдеп турар

Тывада коронавирустуң «ниндзя» штаммы көвүдеп турар 11.12.2023

Декабрь 11-де эрткен аппарат хуралында, Росхереглел хайгааралының регионалдыг эргелели республикада эпидемиологтуг байдалдың дугайында отчетту Тываның баштыңынга берген. Ведомствонуң дыңнатканы болза,   covid-19-тан аарып турарларның саны хүннүң-не 10-дан 15 чеде берген. Кызыл, Ак-Довурак хоорайларда база он кожуунда – Барыын-Хемчик, Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Өвүр, Тес-Хем, Каа-Хем, Таңды, Чеди-Хөл, Кызыл база Cүт-Хөлде чаа таварылгалар бүрүткеттинген.

Аараан кижилерниң 74-ү – улуг кижилер болза, 30-и – 17 хар чедир назылыг уруглар. Декабрь 8-ке чедир 31 кижини эмнелгелерде чыттырган. Дөрт кижиниң байдалы аар, артканнарның байдалы ортумак. Амбулаторлуг эмнээшкинде 57 кижи бар. Бөгүнде 50 орунну коронавистан аараан кижилерге аңгылаанын ТР-ниң Кадык камгалал яаызы дыңнаткан. Бир эвес херек апрза ооң санын 436 чедирип болур.

2023 чылдың дургузунда Тываның чурттакчыларындан covid-19-тан аарааны бадыткаттынган кижилерден алган биоматериалдарны шинчилээрге, республикада коронавирустуң омикрон хевириниң ВА.5, ВА.5.2 база ХВВ.1.16 аңгызы чоруп турар болган.  Омикронның BA.5 штаммы, азы «ниндзя» деп адаар хевири 3 хире хонук дургузунда дыка дүрген тарап нептерээр бооп турар. Эртемденнерниң «арктур» деп адааны ХВВ 1.16 хевири база дыка халдавырдыг. Тывада алган пробаларның 80 ажыг хуузу «ниндзя», а 14,8 хуузу - «арктур» халдавыры болган. 

2023 чылдың эгезинде билдине берген "арктур» бир дугаарында Индияга тывылганы демдеглеттинген.  Сovid-19-туң думчук тунар, чөдүртүр, эът изиир, баш аарыыр демдектеринден аңгыда, ооң чаа чаа хевири каракты кижидип, өйдүрүп, дегдириишкинни болдурар. Карактуң суу төктүп, кижидип, өйүп, чырык чүве көрдүнмес апаар. «Арктур» ындыг-ла аар эвес эртерин эмчилер тайылбырлаан.

Мурнуу Африкага бир дугаар демдеглеттинген «ниндзя» - элээн айыылдыг. Классиктиг коронавирус-биле ооң демдектери дөмей – шаг чокталыр, шыңганнар, баш аартыр, боостаа кижидер, эът изиир, чөдүртүр, чыт билбес апаар. «Ниндзяның» вирузу бүдүн организмге тараваан шаанда, ол билдинмес.

Тывага пандемия эгелээнден (06.04.2020) бо үеге чедир covid-19-тан аарааны лабораторияга бадыткаттынган 54511 таварылга бүрүткеттинген, 100 муң чурттакчыга онааштыр аарыыр чоруктуң көргүзүү - 16162,4. 17 харга чедир назылыг 12006 уруг коронавирустан аараан, азы 100 муң бичии уругларга онааштыр  9713,1 кижи.

Хуралдың төнчүзүнде, республиканың кадык камгалал яамызынга инфекцияның нарыыдаарын болдурбазы-биле гриппке удур тарыышкынны кыска хуусаада доозуп, грипп биле коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдалга мониторингини кылырын дааскан.

Бо хүнде чурттакчы чоннуң 60 хире хуузун тараан, айыылдыг бөлүкке хамааржыр кижилерниң 75 хуузун хаара туткан. Грипптээн болгаш коронавирустаан кижилерге аңгы өрээлди тускайлап, эмнээшкинниң маршрудун тургузар ажылды эмнелге организацияларынга хүлээндирген.


Возврат к списку