Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның оруктарынга бо чылдың эгезинден бээр 1753 эзирик чолаачыны туткан

Тываның оруктарынга бо чылдың эгезинден бээр 1753 эзирик чолаачыны туткан 19.08.2021 Тыва Республикада Иштики херек яамызының күрүне автоинспекциязының дыңнадыы-биле алырга, бо чылдың чеди айында ОШАЧКИ ажылдакчылары 1753 эзирик чолаачыны туткан, эзириктиң хайы-биле 72 орук озал-ондаа болган. Орук-ондаандан 107 кижи берттинип-кемдээн, 16 кижи чок болган. Эзирик чолаачыларның хайындан, Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик, Кызыл кожууннарда, Кызыл хоорайда автоавариялар саны көвүдээн.
Республикада ОШАЧКИ эргелели оруктарда озал-ондактар санын чавырылдырар дээш, август 12-16 хүннеринде “Эзирик чолаачы” оперативтиг-профилактика хемчээн чоруткан. Рейд үезинде 887 орук шимчээшкинин хажыткан таварылганы илереткен. Транспорт башкарар эргези чок болгаш ону казыткан 93 чолаачыны туткан. Эзирик машина мунуп чораан база эмчи шинчилгезин эртеринден ойталаан 51 кижиге административтиг харыысалганы онааган.
Тыва Республикада ОШАЧКИ эргелели эзирик транспорт башкарып чорааны дээш (РФ АЧдХ 12.8 чүүлүнүң 1 кезээ), эзирик кижиге машина мунарын дамчытканы дээш (РФ АЧдХ 12.8 чүүлүнүң 2 кезээ), эзириин хынаарынга эмчи шинчилгезин эртеринден ойталааны дээш (РФ АЧдХ 12.26 чүүлүнүң 1 кезээ), 30 муң рубль акшага административтиг торгаалды онаар база 1,5 - 2 чыл чедир машина мунар эргезин казыыр апарганын сагындыраал.
Эзирик туттурар болза, азы эзирик-эзирик эвезинге эмчи шинчилгезин эрттирер дээн хоойлу езугаар негелдени күүсетпес болза, транспорт мунар эргези чок азы казыткан кижи болза (РФ АЧдХ 12.8 чүүлүнүң 3 кезээ, РФ АЧдХ 12.26 чүүлүнүң 2 кезээ), 10-дан 15 хонукта хоругдадыр азы 30 муң рубль акшага торгадыр.
РФ-тиң орук шимчээшкининиң чурумун үрээни дээш судтаткан азы эзирик транспорт башкарып чорааш кижиге кемдээшкин чедирген ийикпе азы кижи чок болган соонда, база катап эзирик транспорт аймаан башкарганы, катап база ындыг чурум үрээшкиннери дээш, кеземче харыысылгазынга онаажыр кылдыр 2021 чылдың июль 21-де доктааткан.
РФ-тиң КХ 264.1 чүүлүнүң 2 кезээ ооң мурнунда турган 2 чылды 3 чыл кылып, хостуг эргезин казыырын база албадал-биле ажылдаарын көрген. Ол ышкаш ооң мурнунда турганы 200-ден 300 муң чедир хемчээлдиг торгаалды 300-ден 500 муң рубль чедир улгаттырып, ону шииттирген кижиниң шалыңындан азы өске орулгазындан 2-ден 3 чылда тырттар кылган. Кеземчениң кол хевирлер даңзызынче 2 чыл чедир эдип-чазаар ажылдарны база 3 чыл чедир хосталгазын кызыгаарлаар хуусааны киирген.
Оон аңгыда, РФ-тиң КХ 264 чүүлүнүң 2, 4 база 6 кезектери-биле азы РФ-тиң КХ 264.1 чүүлү-биле, шииттирип чораан кижиниң транспорт башкарары-биле холбашкан ажыл чорудар эргезин казаан таварылгада, кеземче хуусаазын 3 чыл турганындан 6 чыл чедир немеп көвүдеткен.
Эзирик чолаачылар дугайында дыңнадыгны ОШАЧКИ-ниң дежурный бөлүүнүң дараазында телефонунче дыңнадып болур: 5-66-11, 5-66-29.

Возврат к списку