Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өвүрде кыштаглаашкын: малдың деңгели шыырак

Өвүрде кыштаглаашкын: малдың деңгели шыырак 09.02.2015

Өвүр кожууннуң көдээ ажыл-агый адырында  «Торгалыг», «Чалааты», «Адарган» деп үш муниципалдыг бүдүрүлге, «Саглы-Бажы», «Хөгжү», «Аржаан-Туруг», «Кошкарлыг» кооперативтери, 48 арат фермер ажыл-агыйлар, 1120 хууда дузалал ажыл-агыйлар кирип турар. Кожуун иштинде 186 малчын коданнарда 560 дузалакчылар хаара туттунган.

Кожуун девискээринде 2015 чылдың январь 1-ниң хүнү-биле  бода мал бажы  9276, ооң иштинде 547 сарлык, шээр мал 136857, аът саны 4267, хаваннар 42 баш четкен. Бо сан-чурагай чылдан чылче өзүп турар, чүгле хаванның баш саны эвээжээн.

Күзүн кышка белеткел ажылының  эки болганы-биле кожуунда мал кыштаглаашкыны хүр-менди. Кыш чылыг болгаш малчын коданнарда малдың деңгели шыырак. Ижер сугну суг сөөртүр машиналар малчын коданнарже чедирип турар. 41 тонна мал чылгаар дус бар. Мал эмнериниң талазындан бүгү-ле ветеринар-профилактиктиг хемчеглерни чоруткан.

Мал чеми «Чалаатының» КУБ курлавырында 450 тонна сиген бар. Хууда малдыг улуска бөлүктээн сигенни «Чалаатының» удуртулгазы садып турар.

Январь 1-ден 30-ге чедир Дус-Даг, Солчур, Хандагайты девискээрлеринден 7 бөрүнү узуткаан.

Мал оолдаашкыны март айның ортан үезинде эгелээр.

Аяна Куулар,

көдээ ажыл-агый эргелелиниң башкарыкчы специализи.


Возврат к списку