Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва сайгарлыкчылар боттарының барааннарын болгаш ачы-дузаларын Моолдуң делгелгезинге таныштырган

Тыва сайгарлыкчылар боттарының барааннарын болгаш ачы-дузаларын Моолдуң делгелгезинге таныштырган 26.08.2022 Тываның сайгарлыкчылары Моолдуң найысылалы Улан-Батор хоорайга болуп эрткен “Азияже эжик” деп 35-ки делегейниң универсалдыг делгелге-садыглаашкынынга чедимчелиг киришкен. Республиканың Садыг-үлетпүр палатазы биле Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд тыва сайгарлыкчыларның биснес чоруун организастаан. Тыва биле Моолдуң аразында бизнес кады ажылдажылгазын чогумчудары, туризм адыры дээш, өске-даа ажылдарда кедилиг шугумну тургузары, транспорт-логистика харылзаазын калбартыры – бо чоруктуң кол айтырыы ол болган.
Тыва делегацияның составынга «Сибпродукт» КХН-ниң (сүт продукциязы, чуурга, макароннар), «Туран» сыын ажыл-агыйы» ТР КУБ (бальзамнар, пантогематоген, оңгача кирерде холуур хоюг чүүлдер), «Вавиол» КХН (эм оъттар продукциязы, тыва ары чигири база хандылар), Иван Шалаевтиң ХБ (ине бүрүлүг ыяштардан чыттыг үстер), Вячеслав Сарыгларның ХБ (ары чигири, дыт чочагайы), Мерген Шогжалдың эъттен чаагай чемнер бүдүрүлгези, Юрий Нурсаттың сэндвич-панельдерден дүрген бажың тудар бүдүрүлгези, «Сибирьниң аар чүък сөөртүлгези» КХН делегей чергелиг транспорт компания киришкен.
Тывадан бараан бүдүрүкчүлериниң продукциязы, ылаңгыя эм оъттар база эъттен чаагай чемнер улуг сонуургалды болдуруп, үш хонук иштинде төндүр саттына бергени, экспортче үндүр садып болурун бадыткаан.
Тыва сайгарлыкчылар “төгерик столга” киржип, российжи кызыгаар чоогу регион Моолдуң бизнези-биле кады ажылдаарының айтырыгларын сайырып, түңнелдиг болган. Доллар азы еврону ажыглавайн, национал валюталар-биле аразында санажыр кылдыр чугаалашканы - ажыл-агыйжы чугааның кол темазы. Ол талазы-биле моолдар кандыг шиитпир үндүргенин немей дыңнадырлар.
Үш хүн ажылдың түңнелинде, «Сибпродукт» КХН Убсунур аймактың Улаангом хоорайда ийи бүдүрүлгеже аъш-чем продуктуларын сөөртүр чурттар аразының керээзин чарган. «ЛСТК Кызыл» компания Моолдуң «Алтанбулаг» хостуг экономиктиг зоназынче эптээр бажыңнар тудар сэндвич-панельдерден материалдарны сөөртүрүн планнаан.

Возврат к списку