Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада тудуг шуулганы үш дугаар болуп эртер

Тывада тудуг шуулганы үш дугаар болуп эртер 29.09.2023

Октябрьның 5-6-да, Кызылга, «Мээң бизнезим: Тыва Республиканың III тудуг шуулганы» шуулган  «Биче болгаш ортумак бизнес база хууда сайгарлыкчы инициативаны деткиири» национал программа боттанылгазы-биле болуп эртер. Шуулганның ажыл-агыйжы кезээниң түңнелдери-биле республикага стратегтиг чугула элээн каш дугуржулгаларга аттарны салыр.

Бөгүн Кызылда Туризм бажыңынга шуулганның хемчеглерин таныштырган хемчег – Кызылда чуртталга тудуун сайзырадыр айтыргларга турскааткан “төгерик стол” болуп эрткен. Тыва Республиканың Чазаа шуулганны органистаар, Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация шуулганның оператору болур. 

Октябрьның 5-6-да ТР-ниң Чазак бажыңынга база найысылалда Аныяктар ордузунга кол болуушкуннар планнаттынган. Офлайн- биле онлайн- хевирлерге таарыштыр каттыштырган хурал болуп эртер, ооң хемчеглериниң дорт дамчыдылгазын организастаар.

Үш дугаар шуулганның шөлдеринге эрге-чагырга органнарының, хөгжүлде сайзырал институттарының, саң-хөө организацияларының база бизнестиң төлээлери, ол ышкаш тудуг болгаш архитектура адырында башкарыкчы эксперттер чыглыр.

Шуулганның хүн чурумунда – Енисей Сибириниң экономиктиг коридорун, логистиканы, девискээрлерни тударының болгаш комплекстиг хөгжүдериниң, тудуг материалдарының рыногун хевирлээр амгы арганы, девискээрлерниң инвестицияны сонуургадырының адырылбас кезээ болур таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузар ажылдарны деткиириниң айтырыгларын киирген. Шуулганның киржикчилери Тыва Республиканың тудуг адырында сайгарлыкчы чорукту деткиир айтырыгларны база көөр.

Шуулганның программазында «Енисей Сибириниң экономиктиг коридорлары» ниити хурал, тускай сессиялар, Красноярскиниң экономиктиг форумунуң «Девелопментиниң чаа практикалары» стратегтиг сессия, «Тыва Республиканың хөгжүлде төлевилелдери» роуд-шоу кирген.

Тудуг шуулганының үезинде Тываның Тудуг яамызының организастап эгелээни “Чылдың тудугжузу” бирги республика конкурузу болуп эртер. Ол ынчан 2022 чылдың шылгараңгай тудугжуларын шаңнап демдеглээр.

Тыва Республиканың I тудуг шуулганы 2021 чылдың октябрь 14-15-те болуп эрткен. Ол хемчегге Москва, Красноярск, Абакан, Кызыл, Иркутск, Самара база Санкт-Петербургда тудуг адырындан 30 ажыг эксперттер, күүсекчи эрге-чагырганың адырлар органнарының удуртукчулары киришкен.

Бөгүн Кызылга эрткен хемчег – “төгерик столга” Кызылда чуртталга тудуун хөгжүдериниң айтырыгларын, адырны сайзырадырынга күрүне деткимчезиниң хемчеглерин чугаалажып сайгарган. Тываның Чазаа чуртталга тудуун шапкынчыдып, рынокта саналдарның чогуур хемчээлин тургузуп, чуртталга бажыңнарының чедингирин чедип алыр сорулга-биле, бирги ээлчегде инвестиция тудуунуң хемчээлин улгаттырып, ооң аргаларын көвүдеринче күжениишкиннерни углаан.

Эрткен чылын шуулганга 500 ажыг кижи чыылган. Эрге-чагырганың регионалдыг болгаш федералдыг органнарындан, бизнестен болгаш сайзырал институттарындан 30 ажыг төлээ экперттер кылдыр ажылдаан.


Возврат к списку