Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өөредилге болгаш эртем яамызы часкы дыштанылга хүннеринде уругларның хостуг үезин чөптүг ажыглаарын хандырар сорулганы салган

Өөредилге болгаш эртем яамызы часкы дыштанылга хүннеринде уругларның  хостуг үезин чөптүг ажыглаарын хандырар сорулганы салган 18.03.2016
 Өөреникчилерниң часкы дыштанылгазы өөредилге организацияларынга марттың 28-тен апрель 3-ке чедир уламчылаар. Сайыт Татьяна Санчаа, ол хонуктарда уругларның айыыл чок чоруун хандырарының немелде хемчеглериниң дугайында, дужаалга атты салган. 
 Часкы дыштанылга үезинде өөреникчилерниң кадыкшылын болгаш амы-тынын камгалаары-биле, өөредилге эргелелдериниң муниципалдыг органнарының, өөредилге организацияларының удуртукчулары комплекстиг айыыл чок чорукту хандырарының немелде хемчеглерин хүлээп алыр. База ол ышкаш республика чергелиг хемчеглерге уругларның идепкейлиг киржилгезин хандырар. 
 Часкы чайынды суу база доштар частып эгелээн үеде, улуг кижилерниң хайгааралы чокта, суурлар аразынга өөреникчилерниң аргыжылгазын, походтап, экскурсиялап, агаарлап үнерин хораан. 
 Часкы дыштанылга хүннеринде элээдилер ортузунга багай уржуктуг чүүлдерни болдурбазы-биле ведомстволар аразының комиссиязы март 25-тен апрель 5-ке чедир ажылын күштелдирер. Амыдыралдың берге байдалынга таварышкан уругларны, учетта турар элээдилерни, өскүс база ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларны шуптузун часкы дыштанылга үезинде ажыктыг хемчеглерже хаара тударын өөредилге организацияларының удуртукчуларынга сүмелээн. 
 Ол хүннерде спорт залдары, библиотекалар, бөлгүмнер ажылын уругларның хостуг үезин чөптүг ажыглаарынче угландырар ужурлуг.

Возврат к списку