Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның кадык камгалал адырының ажылдакчыларынга «Буянныг чүрек» күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның кадык камгалал адырының ажылдакчыларынга «Буянныг чүрек» күрүне шаңналдарын тывыскан 22.02.2024

Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының түңнел коллегия хуралында, кадык камгалал системазында болгаш медицина эртеминде чаартыкчы, онзагай болгаш ынаныштыг ажылы-биле шылгараан медицина база фармацевтика, эртем ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан. Бо чылын алды аңгы угланыышкынга шаңналдарны 17 эмчи алган. Ол ышкаш эрткен чылдың түңнелдери-биле эки ажылдаан кадык камгалал организацияларынга акша сертификаттарын тывыскан.

Россия Федерациязының кадык камгалал сайыды Михаил Мурашконуң эрткен чылдың төнчүзүнде республикага сургакчылаашкынының түңнели-биле бадылаан даалгаларының күүселдезин база 2023 чылда эмнелге организацияларның ажылының түңнелдерин коллегияда чугаалажып көрген. Президент Владимир Путинниң шиитпири-биле хүлээп алдынган «Кадык камгалалы» база «Демография» национал төлевилелдер күүселдези-биле республиканың кадык камгалалынга үре-түңнелдиг чыл эрткени демдеглеттинген. 

Республиканың Баштыңы коллегияның ажылын ажыдып тура, президент инициативаларның ачызында сөөлгү чылдарда адырда хөй-ле өскерлиишкиннер болганын демдеглээн:

- 45 ФАП, 8 амбулатория ажыттынган, 6 эмнелгеде капитал септелгени чоруткан. Республика бедик технологиялыг 350 ажыг дериг-херекселдерни алган. Чаңгыс чер чурттугларывыс ханы эмчи шинчилгези эртип азы эмнедип алыры-биле Саян ажыр чоруп турган болза, амгы үеде маңаа шинчилгени эртип алыр аргалыг апарганнар – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан. 

Яамының ажыл-агыйын түңнээн соонда, республиканың эң-не шылгараңгай эмчилеринге “Буянныг чүрек” болгаш өске-даа тускай номинацияларга күрүне шаңналдарын алганнарның аттарын чарлаан.

"Буянныг чүрек" күрүне шаңналының «Чылдың технологиязы», «Чылдың камгалакчызы», «Онза айыылдыг байдалдарда ажылы дээш», «Кижиниң амы-тынын камгалаары-биле ховар кезиишкинни чорутканы дээш», «Чуртталганың үндезини», «Бирги эмчи-санитар дузазын шынарлыг көргүскени дээш» деп номинацияларның лауреаттарын тодарттынган. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг биле ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа акша сертификаттарын тывыскан. 

«Буянныг чүрек» күрүне шаңналының «Чылдың камгалакчызы» номинацияның 333 333 рубль түңнүг акша сертификадын:

- 1 дугаар республика эмнелгезиниң нейрохирург эмчизи Уйнукай Кежиктиг Германович, Тыва Республиканың Перинаталдыг төвүнүң анестезиолог-реаниматолог эмчизи Монгуш Вячеслав Сарыг-оолович, Таңдының төп кожуун эмнелгезиниң кезер эмчизи Ондар Инна Андреевна алганнар.

«Онза айыылдыг байдалдарда ажылы дээш» номинацияның 333 333 рубль түңнүг акша сертификадын:

- Өвүрнүң төп кожуун эмнелгезиниң акушер-гинеколог эмчизи Куулар Ульяна Төгүс-ооловнага, 1 дугаар республика эмнелгезиниң анестезиолог-реаниматолог эмчизи Ондар Дмитрий Робертович, Тыва Республиканың Перинаталдыг төвүнүң анестезиолог-реаниматолог эмчизи Парчина Чодураа Владимировна алган.

«Бирги эмчи-санитар дузазын шынарлыг көргүскени дээш» номинацияның 1 млн рубль түңнүг акша сертификадын 1 дугаар республика эмнелгезиниң терапевт эмчизи Артаа Венера Монгун-ооловна, 800 000 рубльдиң сертифакадын 1 дугаар республика эмнелгезиниң эмчи сестразы Монгуш Долчан Сайн-ооловна алган. 

«Чылдың технологиязы» номинацияга республиканың онкология диспансериниң хирург-онколог эмчизи Идам-Сюрюн Буян Иванович, республиканың консультативтиг-диагностика төвүнүң хирург эмчизи Чооду Шолбан Викторович төлептиг болган.

Республиканың уруглар эмнелгезиниң травматолог-ортопед уруглар эмчизи Донгак Альберт Владимирович ийи дакпыр шаңналды: «Буянныг чүрек» күрүне шаңналдының «Чылдың технологиязы» номинацияның акша шаңналынга база «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атка төлептиг болган. Зал туруп келгеш, лауреатка байырын чедирген. 

«Кижиниң амы-тынын камгалаары-биле ховар кезиишкинни чорутканы дээш» номинацияның 333 333 рубль түңнүг акша шаңналын:

- 1 дугаар республика эмнелгезиниң эмчилери - хирург Сат Буян Александрович, уруглар хирургу Хертек Кежик Вячеславович база хан-дамыр хирургу Саая Шораан Биче-оолович алганнар. 

«Чуртталганың үндезини» номинацияның 333 333 рубль түңнүг сертификадын:

- Тыва Республиканың Перинаталдыг төвүнүң эмчилери - анестезиолог-реаниматолог Монгуш Айдын Алексеевичиге, акушер-гинеколог Монгуш Алдынай Самбууевнага, анестезиолог-реаниматолог Анай-оол Буян Николаевичиге тывыскан.

Алдынай Самбууевна Монгуш республиканың Перинаталдыг төвүнде 22 чыл ажылдап турар. Бо үениң дургузунда ажылын солуур деп бодал ооң бажынга чаңгыс-даа катап кирбээнин эмчи чугаалаан. “Перинаталдыг төптүң мурнундан Шагааның ыдыктыг айында бистиң ажылывысты үнелеп турары дээш өөрүп четтирдим. Ылаңгыя Россия Федерациязының Өг-бүле чылында акушер-гинеколог кижиниң ажылын үнелеп турары база бир онзагай. Өг-бүлениң аас-кежии хөй кезиинде акушер-гинеколог кижиниң ажылындан улуг хамааржыр. Ынчангаш өг-бүлелерге дуза кадып чоруур ажыл-ижимге чоргаарланып, шаңнал алганымга канчаар-даа аажок өөрүп тур мен”.

Республиканың эр чонунга база Ада-чурттуң камгалакчылар хүнүн таварыштыр байырын ол чедирип, оларга кадыкшылды болгаш аас-кежикти күзээн. Чер кырында амыдырал эр чондан онза хамааржыр дээрзин акушер-гинеколог эмчи онзалап демдеглээн.

Кадык камгалал адырынга ачы-хавыяазы болгаш төлептиг ажылы дээш “Шылгараңгай ажылы дээш” деп медаль-биле кадык камгалалының хоочуну Дугаар-оол Даржааевич Хертекти шаңнаан.

Ол ышкаш республиканың эки түңнелдерлиг ажылдаан эмнелге албан черлериниң ажыл-ижин база үнелеп, шаңнап-мактаан.

“I бөлүктүң эң-не тергиин эмнелге албан чери” дээш 500 муң рубль акшаның сертификадын Бай-Тайганың төп эмнелгезинге берген. “II бөлүктүң тергиин эмнелгези” дээш 700 муң рубльдиң сертификадын Республиканың консультация-диагностика төвүнге, “III бөлүктүң тергиин эмнелгези” дээш 1 млн рубльдиң сертификадын 1 дугаар республика эмнелгезинге тывыскан.

 


Возврат к списку