Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының бүдүүзүнде ABBYY программа дузазы-биле доозукчуларга хыналда ажылдарны кылдырткан

Тывада чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының бүдүүзүнде ABBYY программа дузазы-биле доозукчуларга хыналда ажылдарны кылдырткан 24.05.2017
Тывада өөредилге чылының дургузунда 11 класстың өөреникчилериниң орус дыл болгаш математикага билиин «Чедиишкинниг доозукчу» регион төлевилелиниң күүселдези-биле үш катап хынаан.
  ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы хыналданы ABBYY веб-порталдың хамаарышпас калбак шенелде чорудар болгаш өөредилгениң шынарынга демдек салыр ажылдарын ажыглап чорутканын дыңнаткан. Бо чылын чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын (ЕГЭ) дужаар 2186 өөреникчи ук шенелдени эрткен.
  «Чедиишкинниг доозукчу» төлевилелдиң кол күүседикчизи болур Тываның өөредилге хөгжүдер болгаш мергежил бедидер институттуң специалистери программма-биле ажылдаары бөдүүн болгаш хөй үе чарывазын айыткан. Башкылар ABBYY Мониторинг порталче киргеш, херек хыналда ажылдарны шилип, дериг-хрекселдерин хынап, онаалгаларны парлааш, оларны өөреникчилерге үлээр. Өөреникчилер ажылдарны кылып доозуптарга, чыггаш, ону хоолгалаар. Кыска харыыларга дораан-на үнелелди бээр, а бир эвес делгередир бижээн болза, эксперттер хынааш, демдээн системаже киирер. Медээлерни киирген соонда, программа долу шинчилелдиг илеткелди боду-ла кылыптар.
 Орус дыл шенелделеринге киришкен шупту өөреникчилерниң ажылдарын хынаан соонда, 14 школадан 31 кижи, а математикага 10 школадан 16 өөреникчи көрдүнген эң кудуку баллга четпээн. Азы доозукчуларның 5 хуузу «айыылдыг» бөлүкте. Хыналда ажылдарның түңнелдери-биле ол өөреникчилерге чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга белеткээриниң кижи бүрүзүнге программаларын ажылдап кылган. 
 Республиканың үш кожуунунда – Өвүр, Тес-Хем база Эрзинде – орус дылда, математикада чаңгыс-даа ийи чок. Бии-Хем, Таңды, Чаа-Хөл база Каа-Хем кожууннарда орус дылда, Таңды база Чаа-Хөлде математикада эң эвээш баллдыг өөреникчилер бар.
 2016 чылдың чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынының түңнелдери-биле деңнээрге, кол ийи эртемде экижиишкиннер барын ТР-ниң Өөредилге яамызы демдеглээн. Хыналда шенелдени эки эрткен кижилерниң үлүү 88 хуу турганындан, 95 хуу четкен. АВВYY программа дузазы-биле шенелдени башкылар боттары чоруткан болгаш, чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының үезинде дег, шыңгыы хыналда тутпаан. Баш бурунгаар чоруткан хыналда ажылдарга демдектерниң шынныын күрүне шылгалдалары көргүзе бээр.

Возврат к списку