Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада назы четпээн уруглар баары хоруглуг черлерни тодараткан

Тывада назы четпээн уруглар баары хоруглуг черлерни тодараткан 11.10.2023

Тываның Чазаа Административтиг чурум үрээшкиннериниң дугайында регионалдыг кодексче бичии уруглар баарын хораан азы кызыгаарлаан черлерни айтып, ол черлерниң ээлеринге кызыгаарлаашкынны хажытканы дээш кеземче хемчеглерин тодараткан эдилгелерни бадылаан.

Бичии уруглар барып болбас азы кызыгаарлыг черлерге сексуалдыг барааннар садып турар тускайжыттынган садыглар, рестораннар, пиво барлары, арага продукциязының садыглары, тудуглар девискээрлери, чылыг трассалары, канализация кудуктары, лифт болгаш өске-даа шахталар, техниктиг каъттар, чердактар, подвалдар, бажыңнар крышалары хамааржырын ында айыткан.

Октаттынган болгаш ажыглал чок объектилерге, чөпшээрел алдынмаан дыштаныр черлерге, суг объектилеринге база кадыкшыл, мага-бот, угаан-медерел, сагыш-сеткил, мөзү-бүдүш сайзыралынга хораны чедирип болур өске-даа черлерге уругларның баарын хораан. Тус чер бот-башкарылга органнары боттарының девискээринде шак ындыг черлерниң даңзызын тургускаш, бадылаар.

Административтиг кодексче өскертилгелер киирген хоойлу төлевилелин Дээди Хурал бадылаптар болза, айыттынган черлерниң ээлери оларга хамааржыр объектилерже уруглар кирерин кызыгаарлаан хемчеглерни күүсетпейн баар болза, харыысалгага онаажыр апаар. Хоруушкуннарны хажытканы дээш, хамаатылар 500 - 1000 рубль, албан-дужаалдыг кижилер –3000 - 5000 рубль, юридиктиг черлер 30000 - 50000 рубль торгаалга онаажыр.


Возврат к списку