Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыныш органнарын камгалаары-биле арыг-силигниң маскаларын Тыва Республиканың девискээринге албан кедериниң дугайында

Тыныш органнарын камгалаары-биле арыг-силигниң маскаларын Тыва Республиканың девискээринге албан кедериниң дугайында 04.11.2020
Тыва Республиканың Баштыңының 2020 чылдың май 4-те № 113 база 2020 чылдың апрель 6-да № 76а Чарлыктарынче өскерилгелерни киирер дугайында 1994 чылдың декабрь 21-де “Бойдус болгаш техногенниг характерлиг онза байдалдардан чонну болгаш территорияларны камгалаарының дугайында” №68-ФЗ Федералдыг хоойлунуң 11 чүүлүнүң 1 пунктузунуң «у» биле «ф» иштики пунктуларынга база Россия Федерациязының күрүнениң кол санитар эмчизиниң 2020 чылдың октябрь 16-да «Чидиг респираторлуг халдавырлыг аарыглар база грипп көдүрлүп турар үеде, COVID-19-туң тарап-нептерээрин эвээжедир талазы-биле немелде хемчеглер дугайында” № 31 доктаалынга даянгаш, Тыва Республикада күрүнениң кол санитар эмчизиниң 2020 чылдың октябрь 29-та санитарлыг-эпидемияга удур (профилактиктиг) немелде хемчеглер дугайында № 17-00-02/04-5642-2020 саналы езугаар, доктаадырым болза: 
1. Тыва Республиканың Баштыңының 2020 чылдың май 4-те «Тыныш органнарын бот-камгалаар арга-хевирлерни албан ажыглаар чурумну киирериниң дугайында» №113 Чарлыынче дараазында өскерилгелерни киирер: 
1) адын дараазында уткалыг кылдыр бижиир: «Тыва Республиканың девискээринге тыныш органнарын камгалаарынга гигиена маскаларын калбан кедириниң дугайында»; 
2) 1-ги пунктуну дараазында утка-биле бижиир: 
«1. Тыва Республиканың девискээринде кижилер онза айтыышкын үнгүжеге дээр, хөй улус чыылган черлерге, хөй-ниити транспортунга, парковкаларга, лифтилерге дээш, оон-даа өске черлерге гигиена маскаларын тыныш органнарын камгалаар дээш, кедери албан». 
2. Тыва Республиканың Баштыңының 2020 чылдың апрель 6-да «Тыва Республиканың девискээринге 2019-nCoV-биле тывылган чаа коронавирус халдавырын эккээрин база тарадып-нептередирин болдурбазынче угланган немелде хемчеглер дугайында» № 76а Чарлыының № 1 капсырылгазынга дараазында уткалыг 7-ги пунктуну немеп, өскерилгени киирер: 
«7. Тыва Республиканың девискээринге массалыг хемчеглер эрттирерин 2020 чылдың ноябрь 15-ке чедир хоруур.». 
3. Бо Чарлыкты эрге-хоойлу медээлериниң албан езузунуң интернет-порталынга (www.pravo.gov.ru) база «Интернет» информация-телекоммуникация четкизинде Тыва Республиканың албан езунуң сайтызынга салыр.
 4. Бо Чарлык аңаа ат салган хүнден эгелеп күш кирер. Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол

Возврат к списку