Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг - 2020» төлевилелиниң 107 киржикчизинге малчын турлагларны тудары адакталган

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг - 2020» төлевилелиниң 107 киржикчизинге малчын турлагларны тудары адакталган 07.07.2020
2020 чылда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелге ооң мурнундаазындан 2 өг-бүле хөй киржир. Төлевилелге ыраккы Тожу кожууннуң киржилгези-биле ол сан көвүдээн. 
Тожулар инек малды тударын шиитпирлээн, ынчангаш ийи өг-бүлеге 20-20, шупту 40 хунажыннарны дамчыткан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда ооң дугайында дыңнаткан. «Кыштагның» киржикчилеринге чиигелделиг берген ыяштан кжаа-хорааны тудары бо хүннерде адакталган. Чаңгыс аай кылдыр туткан тудугга – малчыннарга бажың, мал-маганга кажаалар, суг-биле хандырар кудук база кирип турар» - деп, Тываның Баштыңы бижээн.  
Июль 3-түң хүнү-биле алырга, малчыннарның 87 турлаанда тудуг ажылдары доозулган болза, артканында ажылдар уламчылавышаан. Ооң-биле чергелештир, кыштагжыларга күрүнеден көрдүнген бүгү деткимчелерни бээри-биле, оларның ажыл-агыйларын тараачын-арат ажыл-агыйы кылдыр бүрүткедир ажылдар чоруп турар. Программа иштинде «Эгелеп чоруур араттарны деткиири” программа-биле 2020 чылдың төлевилел киржикчилеринге ниитизи-биле 35 ажыг млн. рубль дузаламчыны аңгылаан.  
Тус чер чагыргалары эгелеп чоруур араттарга чер участоктарын долдурар ажылдарны дооскалак. Өг-бүлениң ажыглалынче бажың болгаш кажаа-хораа тудар черден аңгыда, одар-белчиир, сиген шөлдери база дамчыттынар. Республиканың ветеринария төвү кыштагжыларга дамчыдар шупту малды – 20200 баш шээр мал биле 120 баш улуг бода малды тарыыр кылдыр специалистерин чоруткан. Ветеринарлар боттарының ажылын доозупкан.  
Төлевилел киржикчилери болур малчыннарның уруг-дарыының чайгы дыштанылгазын организастаар, эмчи шинчилгези болгаш өске-даа акцияларлыг социал болгаш эмчи дузазы көргүзер хемчеглерни айыттынган үе-шаандан эртежик дооскан. "Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелди боттандырып эгелээнден бээр 500 ажыг ажыл-агыйлар тургустунганы ол.

Возврат к списку