Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның база Тываның улустуң артизи Надежда Красная мөчээн

Россияның база Тываның улустуң артизи Надежда Красная мөчээн 16.06.2024

Тываның Баштыңы Тываның улустуң артизи Надежда Краснаяның элекке мөчээни-биле ханы кажыыдалын илереткен.

"Бөгүн Тываның алдарлыг уруу, Тываның болгаш Россияның улустуң артизи Надежда Сергеевна Красная "бурган оранынче аъттанган" деп регионнуң удуртукчузу бодунуң блогунга дыңнаткан.

"Тываның хөй язы-сөөк чоннарының болгаш бодумнуң өмүнээмден Надежда Сергеевнаның өөнүң ээзи Вадим Георгиевич Федоровцевке, чоок улузунга, бүгү-ле ооң уран салым-чаяанының үнелекчилеринге болгаш мөгейикчилеринге ханы кажыыдалывысты үлежип тур бис. Бо дээрге биске эгиттинмес, аар-берге улуг кажыыдал-дыр".

Надежда Сергеевна Красная 1947 чылдың апрель 16-да Тываның күрүнениң болгаш хөй-ниитиниң билдингир ажылдакчызы, Тываның араттың революсчу армиязының шериг дирижеру, Кызылдың күүскомунуң даргазынга хөй чылдарда ажылдап чораан, Тыва АССР-ниң Дээди Совединиң Удуртур Чөвүлелиниң секретары Сергей Хочекович Красныйның өг-бүлезинге төрүттүнген.

Надежда Красная Кызылдың уран чүүл училищезиниң ырлаар салбырын дооскан соонда, Москваның консерваториязынче дужаап кирип алган. 4-кү курстуң студентизи тургаш, П.И. Чайковский аттыг Делегей чергелиг мөөрейниң лауреады атты чедип алган.

1972 чылдан тура Улуг театрның солизи кылдыр ажылдай берген. 1972 чылда Францияның Тулуза хоорайга болган Делегей чергелиг мөөрейниң Гран-при шаңналының эдилекчизи болган. Надежда Сергеевна Улуг театрга ажылдап тургаш, П.И. Чайковскийниң "Евгений Онегин" операзынга Татьянаның, Ж. Бизениң "Кармен" операзынга Микаэланың ролюн, Ш. Гуно, С.В. Рахманиновтуң болгаш өске-даа операларга хөй-хөй рольдарны ойнап күүсеткен.

Надежда Сергеевнаның ажыл-ижиниң база бир угланыышкыны — тыва хөгжүм уран чүүлүн суртаалдаар, Тывадан үнген хөгжүм талазы-биле уран талантыларны кижизидип өөредири турган. Россияның болгаш Тываның улустуң артизи тыва хөгжүмнү суртаалдап, башкылаар ажылды идепкейлиг чорудуп турган. Надежда Сергеевнаның өөреникчилери ооң башкы эртемин салгап, Тываның улустуң ырылары-биле, тыва композиторларның аялгалары-биле боттарының репертуарларын байыдып, тыва хөгжүм культуразын сайзырадып турар.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле Надежда Сергеевнаны сөөлгү оруунче үдээр ёзулалды эрттиржир, өг-бүлезинге дуза-деткимчени көргүзерин Москва хоорайда Тыва Республиканың төлээ черинге дааскан.


Возврат к списку