Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Эртем-билигниң тергииннери

Эртем-билигниң тергииннери 23.04.2014

«Чылдың башкызы-2014»

Апрель 21-де Кызылдың Н.Н.Макаренко аттыг № 15 лицейниң баазазынга «Тыва Республиканың чылдың башкызы – 2014», «Тыва Республиканың чылдың кижизидикчи башкызы – 2014» болгаш «Бүгү-россияның тыва дыл, орус дыл башкыларының мастер-класстары» Бүгү-россияның регионалдыг чадазының мөөрейи байырлыг байдалга ажыттынган. Өөредилге адырының чылдың-на болур башкылар мергежилиниң тергииннерин шилиир мөөрей чаагай чаңчыл апарган.

Каш чылдар дургузунда башкылар маргылдаазы чүгле үе-биле шылгалданы эрткен эвес, а харын-даа езулуг мурнакчы башкы мергежилдиң көрүлдези апарган дизе, чазыг болбас. Башкылар боттарының ажыл-чорудулгазынга чогаадыкчы болгаш инновациялыг аргалыг болурунче деткиири – ооң кол сорулгазы.

Республика чергелиг мөөрейде кожуун, сумуларның муниципалдыг чадазын эрткеш, ам бодунуң коллективиниң мурнундан кожуун, хоорайының адын камгалап, тергииннерниң аразынче кирип, эң-не эки деп атка төлептиг болурларның адаанында киржип чедип келген эрес-дидим башкыларның саны 71. Башкылар мөөрейиниң байырлыг ажыдыышкынын өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Владимир Монгуш сөс ап, байыр чедирген. «Бо хүнде башкы кижиниң мурнунга өөреникчиге чүгле билиг чедирер сорулга турар ужурлуг эвес, а уруг бүрүзүнге эң-не хөй билиг шиңгээдип алырын өөредири эргежок чугула. Тываның Баштыңы 2014 чылда өөредилге адырынга онза сорулгаларны салган. Ол – «Өг-бүле бүрүзүнге чаңгыстан эвээш эвес дээди эртемниг уруг» төлевилелдиң боттанылгазы, профугланыышкынныг өөредилгениң кадрларын сайзыраңгайжыдары база өөредилге адырында школа назыны четпээн уругларның өөредилгезин хөгжүдери. Ынчангаш башкылар мөөрейи дээрге башкы бүрүзүнүң ажылының түңнелдерин көргүспүшаан, тергииннерниң тергииннерин илередири-дир. Мөөрейниң киржикчилеринге чедиишкиннерни күзедивис» – деп, ол демдеглээн.

Чыл келген тудум, «Чылдың башкызы» мөөрейниң киржикчилериниң аразында эр башкыларның санының немежип турары өөрүнчүг. Бо чылын база «Аныяк специалист» деп номинацияда безин дөрт аныяк эр башкы киржип турар. Мөөрей дээрге бурунгаар көрүш-түр. Эртем-билигниң тергииннеринге быжыг тура-сорукту күзедивис.

Валерия Конгар.

"Шын" солун


Возврат к списку