Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хуу сайгарлыкчы чорукту ажыткан кижилер саны-биле Тыва мурнунда беш регионнуң санынче кирген

Хуу сайгарлыкчы чорукту ажыткан кижилер саны-биле Тыва мурнунда беш регионнуң санынче кирген 16.02.2022 FinExpertiza делегей чергелиг аудитор-консалтинг четкизиниң аналитиктери хуу бүдүрүлгелер ажытканнарның саны-биле тергиидээн российжи регионнарны тодараткан. Тыва Республика 2021 чылда сайгарлыкчыларының саны күвүдээн бажында беш регионнуң санынче киргенин РБК дыңнаткан. 35 регионда эки өзүлде болганы демдеглеттинген. 2021 чылда Калмыкияда хуу сайгарлыкчыларның саны 17 хуу көвүдээни эки көргзүг дээрзин эксперттер демдеглээн. Ийиги черде - 13,4 хуу болган Алтай край; үшкүзүнде — Карачаево-Черкесия (өзүлде 12,7 хуу). Бажында бештиң санында Тыва (+8,5%) база Москва (+6,2%) бар. Тываның экономиктиг хөгжүлде база үлетпүр яамызының медээзи-биле алырга, январьның эгезинде Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң чаңгыс аай реестринде 7463 ХБ бүрүткеткен,а 2021 чылда даңзыга 6850 сайгарлыкчы турган. Хуу сайгарлыкчылар база боттарын ажыл-биле хандырган хамаатыларны катай санаарга, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук адырында ажылдыгларның саны көвүдээн. Эрткен чылдың эгезинде 15833 кижи турган болза, 2022 чылдың январьда 18627 кижи четкен. Ковидке удур кызыгаарлаашкындан бизнес-ниитилелдиң каражазын дуглаанындан, күрүне деткимчези-биле боттарының ажыл-херээн ажыткан хамаатыларның саны көвүдээнинде деп ведомство санаан. Боттарын ажыл-биле хандырар кылдыр бүрүткеткен эвээш орулгалыг хамаатылар-биле социал керээ чарар программаны күүсеткени, ол ышкаш арат ажыл-агыйын тургузар «Кыштаг» губернатор төлевилелинге чурттакчыларның киришкени, аңаа салдарлыг болган. Эрткен чылын Россияга 824,7 муң чаа сайгарлыкчылар бүрүткеткен. 2020 чылга деңнээрге ол көргүзұг 36,2 хуу хөй. 50 субъектиде микробизнес батканы демдеглеттинген. Ингушетияда ХБ эң эвээжээн (12,2%), Чечняда (11,7%) база Дагестанда (10,5%). 2022 чылда Россияда 3,6 миллион хуу сайгарлыкчы бүрүткеткен. Коронавирус халдавырының пандемиязының мурнунда турганындан ол эвээш. Ындыг болзажок, ол бизнести ажыдып база хаап турарларның саны-биле пандемия мурнунда деңнелде деп, аналитиктер демдеглээн.

Возврат к списку