Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы ыры болгаш самның «Саяннар» ансамблиниң хоочуннары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы ыры болгаш самның «Саяннар» ансамблиниң хоочуннары-биле ужурашкан 25.01.2019
Тывада ыры болгаш самның «Саяннар» ансамбли юбилейинге белеткенип турар. Коллективтиң удуртулгазы болгаш хоочуннары юбилейлиг хемчеглерге кайы хире белеткенип турарының дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга сонуургаткан.  
Аңгы-аңгы чылдарда ажылдап чораан артистерниң сактыышкыннары кирген номну ансамбльдиң 50 харлаанында үндүрер. Республика Баштыңы республикада билдингир ансамбльдиң төөгүзүнүң дугайында номну база чуруктарлыг альбомну парладырынга дузалаарын аазаан. Алдарлыг ансамбьдиң амдыгаа чедир концерттерин белеткээр болгаш көргүзер бодунуң оран-савазы чогун артистер чугаалаан. Коллектив ажылдаар өрээлдерни хөлезилеп турар.  
"Хүндүткелдиг артистерниң ачы-хавыяазын болгаш хөй чылдарда күш-ажылын өөренип көргеш, культура яамызынга ол айтырыгны шиитпирлеп, юбилейлиг хемчеглер планын тургузарынга дузалажыр даалганы бердим. Чаа программага костюмнар, декорациялар, гастрольдаарынга транспорт-биле дузалаар херек. Бодум таламдан дилегни база кылдым. «Саяннар» ансамбль чоннуң культуразын төлээлеп чоруур. Ол хүлээлгени кажан-даа уттуп болбас, аныяк артистерни шак ындыг бедик сеткил-хөөнге кижизидер херек» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң чагыын берген.
«Саяннар» күрүнениң ыры болгаш сам ансамбли 1969 чылдың апрельде тургустунган. Ол ам, тываларның бот-тускайлаң хөгжүм болгаш сам уран чүүлүнге үндезилеттинип тургустунган бедик мергежилдиг профессионал коллектив. Ансамбль танцы, ыры база аас чогаал бөлүктери база национал хөгжүм херекселдериниң оркестринден тургустунган. 2016 чылдың мартта "Саяннар" ансамблинге "национал" статусту тывыскан.  
"Саяннарның" составында РФ-тиң алдарлыг артизи, Тываның улустуң артизи Демир-оол Кежиктиг, РФ-тиң алдарлыг артизи, Тываның улустуң хөөмейжизи Мөңгүн-оол Ондар, Тываның алдарлыг артистери - Айдысмаа Көшкендей, Борбак-оол Салчак, Экер Сарыглар, Жанна Сарыглар, Омак Сат, Екатерина Кара-Донгак, Омак Донгак болгаш өскелер-даа чонунга бараан болуп чоруур.
 Ансамбль российжи болгаш делегей сценаларында республиканы төлээлээн эң көскү арны. Тываның тускайлаң уран чүүлү-биле ССРЭ-ни база Россияны эргээн. Японияда, Чехословакияда, Болгарияда, Румынияда, Моолда, Францияда, ГФР-де, Кампучияда, Австрияда, Грецияда, АКШ-та, Италияда, Швейцарияда, Кубада, Филиппиннерде, Испанияда, Көреяда билдингир. "Саяннар" - бүгү-российжи болгаш делегей конкурстарының болгаш фестивальдарының каш дакпыр лауреаттары.

Возврат к списку