Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның күрүне университединиң студентилериниң база ажылдакчыларының хөй кезии COVID-19-тан тарыткан

Тываның күрүне университединиң студентилериниң база ажылдакчыларының хөй кезии COVID-19-тан тарыткан 05.08.2021 Тываның күрүне университединде ажылдакчылар, башкылар база студентилер коронавирустан тарыдып турар. ТывКУ-нуң Кадыкшыл төвү өөредилге чериниң ажылдакчыларының болгаш студентилериниң чартыындан хөйү тарыдып алганын дыңнаткан.
«Тыва Республиканың кол санитар эмчизиниң 2021 чылдың июль 17-де №23 доктаалында, өөредилге адырында ажылдап турар, ол ышкаш дээди өөредилге организациязында өөренип турар 18 хардан өрү назылыг кижилер COVID-19-ка удур профилактиктиг тарылганы салдырып алыры чугулазын айыткан» - деп, ТывКУ-нуң кадрлар болгаш херек бүдүрүлгезиниң эргелел начальниги Ай-Суу Ооржак дыңнаткан.
Университет тарылгага херек таарымчалыг байдалдарны организастап, өөредилге чорудуунуң айыыл чок чоруун ынчаар хандырар. Бо хүннерде Интернациональная кудумчузунда, ТывКу-нуң Кадык төвүнүң баазазында тарылга пунктузу ажылын эгелээн.
“Тарыышкынны өөредилге чериниң чүгле ажылдакчылары база студентилери эвес, а күзелдиг кижилер база салдырып болур – деп, өөредилгеден дашкаар ажыл база социал айтырыглар талазы-биле проректор Остап Чооду дыңнаткан. – Бистиң студентилеривис күзелдии-биле тарыдып кээп турары өөрүнчүг. Байдал нарыыдап, өөредилге үзүктели бээринден оолдар камгаланып турарлары ол».

Возврат к списку