Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тожу: озалааш черге хоорук чурттаарының үези төнген

Тожу: озалааш черге хоорук чурттаарының үези төнген 21.08.2020
Тожуларның амыдырал-чуртталгазының чаа үе-чадазын херечилээн Бии-Хемни кежир көвүрүг тудуу бо чылдың март 21-де эгелээн. 
Тываның Дээди Хуралының депутады, «Восток» КХН-ниң удуртукчузу Сергей Уюсов объектиде ажылдар кайы хире чоруп турарын таныштырган. 
“Көвүрүгнүң 1-ги база 2 тавактарын тудуп дооскан, а 4-кү чөлеңгииште ажылдар 80% кылдынган. Ам 3 дугаар тавакты тударынга белеткел чоруп турар. Тудугнуң кырыкы кезээн чыырынга таптай базар ажылды чоруткан. Амдыызында агаар-бойдус эки турда, ажылды ам-даа кылып алыр. Республика Баштыңының адын баксырадыксавайн тур мен. Ынчангаш хуусаазында доозар бис!”. 
Марттың 21-де республиканың удуртукчузу-биле «Восток» КХН-ниң шупту коллективи Тож кожуунга база бүгү Тывага эң чугула херек тудугну – Бии-Хемни кежир көвүрүгнү байырлыы-биле тудуп эгелээнин сагындыраал. Регионнуң удуртукчузу республиканың кожууннарын ажыл-агый аайы-биле кезип чоруур болгаш, Тожунуң чурттакчы чонунга улуг хемни кежир көвүрүг албан херек дээрзин дыка эки билир. 
Ынчан-на ол бодунуң бижидип алыкчылары-биле шагда дыңнадыксааны медээни үлешкен: "Бөгүн Тожуже көвүрүг тудуунуң таваан салып эгеледи. Бо болуушкун тожуларга төөгүлүг үе-чада болур. Тус черниң чурттакчыларының озалааш черге бүгү-ле чүүлдерден хоорук болурунуң үези төнгенин көргүзүп турар”.
«Амгы үеде Тожунуң алды суурларының чеди муң хире чурттакчылары Тоора-Хем суурнуң чанында кежиг таварыштыр аргыжып чурттап турар. Чайын паромнап, а кыжын – дош кыры-биле. А чазын хемниң дожу частып, эрээш бадып эгелээрге, кижилер “улуг черден” хоорук апаарлар” – деп, депутат Сергей Уюсов чугаалаан.
Тываның Баштыңының көвүрүгнү тудар дээн саналы база ону чедип алыр дээн туруштуу-биле, ында тудуг ажылдар эгелээн болгаш ону дужаап хүлээдириниң хуусаазы доктааттынган. “Коронавирус пандемиязы дээш ажылывыска узун эвес дыштанылгалар турза-даа, бүдүрүлге ажылын план езугаар шимчедип олурар. Көвүрүг тудуун бо чылда ийикпе, азы оон бичии-ле соңгаарладыр тудуп доозуптар бис».

Возврат к списку