Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Күш-ажыл яамызы: Малчыннарның Наадым-2017 байырлалында ажыл чок хамаатылар боттарының кылган продукциязын делгеп садар

Тываның Күш-ажыл яамызы: Малчыннарның Наадым-2017 байырлалында ажыл чок хамаатылар боттарының кылган продукциязын делгеп садар 08.08.2017
 Күрүне деткимчези алган ажыл чок хамаатылар малчыннарның Наадым байырлалында боттарының кылып, бүдүрген барааннарын республиканың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга бараалгадып садар.  
 «2017-2019 чылдарда күш-ажыл болгаш чонну ажылче хаара тудары» күрүне программазының иштинде «Тыва Республикада күш-ажыл рыногунда дүшкүүрлүг чорукту чавырылдырары» программа-биле күрүне деткимчезин алган, ажыл чок 13 хамааты база өнчүнүң аңгы-аңгы хевирлериниң 23 субъектизи делгелге-ярмаркага киржир. 
 Тываның Экономика болгаш Көдээ ажыл-агый яамыларының удуртулгазы-биле делгелге-садыглаашкын Тос-Булакка эртер.  
 Республиканың чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптеринде бүрүткеткен болгаш, Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының шугуму-биле күрүне деткимчезин алган дараазында хамаатылар Республика хүнүнге тураскаадып 2017 чылдың август 14-те болур делгелге-ярмаркага дараазында барааннарын делгеп садар.
 Кызыл хоорай  
 Саая Азияна Алексеевна, школачыларга чеңи чок өөренир хеп, өртээ 750 рубльдан өрү.
Орустук Айлана Родионовна, чураан чуруктар, өртээ 1000 рубль. 
 Ак-Довурак хоорай  
Саая Менги Мергеновна, 200 рубль акшадан өрү өртектиг суй-белектер. 
 Барыын-Хемчик кожуун 
Ооржак Валерий Дилгижекович, хлеб база хлеб-булочка кылыглары. 
 Бай-Тайга кожуун  
Чамды Чаян Отчугашович, ыяштан чазаан чүүлдер: эжиктер (7500 рубль), чунар-демир (5000), журнал столу (3000), сандайлар (500); 
Карл Эрес Кужугетович, ыяштан чазаан чүүлдер: тос-карак – 500 рубль, деспи – 800 рубль, улуг деспи – 1500 рубль, тыва тавак – 80 рубль, балды сывы – 300 рубль;  
Намзырай Айрат Хертекович, ыяштан чазаан чүүлдер: улуг деспи – 1500 рубль, тыва тавак – 800 рубль, балды сывы – 300 рубль. 
Хертек Айлан-оол Александрович, сүт продукциязы: сүт – 1 литрде 60 рубль, кефир – 45 рубль, творог – 50 рубль, саржаг – килде 250 рубль. 
 Чөөн-Хемчик кожуун  
Ондар Айдын Аркадьевич, чазаан кылыглар: тыва өг – 60 муң рубль, стол – 2 муң рубль.
Каа-Хем кожуун   
Филатов Денис Андреевич, хол-биле кылган суй-белектер: корзина – 380 рубль, сувенир – 450 рубль; 
 Саая Орланмай Кок-оолович, тыва өг; 
Монгуш М.В., 750-7500 рубль өртектиг хөмден кылган кылыглар; 
Чопаа Айрана Багай-ооловна, 300-1500 рубль өртектиг аргаан чүүлдер;  
Окладникова Вера Ивановна, 300-1500 рубль өртектиг аргаан чүүлдер. 
 Кызыл кожуун 
Ээрбек суурдан Седип-оол Константин Марий-оолович, хлеб-булочка кылыглары, кондитер, сүт продукциязы; 
Элегес-Аксы суурдан Даржаа Белек-оол Партизанович, тыва национал хөгжүм херекселдери: игил – 8000-12000 рубль. 
Сарыглар Чодураа Чигир-ооловна, хлеб база хлеб-булочка кылыглары, быжырган чемнер;
Чульдук Саид Михайлович, аът дериг-дерекселдери: аргамчы – 3000 рубль, чүген, чулар – 2000 рубль, суй-белектер – 150-500 рубль. 
 Мөңгүн-Тайга кожуун 
«Сайзырал» КХН, йогурт – 1 литрде 50 рубль, сарлык сүдү – 1 литрде 80 рубль, саржаг – 1 литрде 260 рубль, курут – 1 килде 200 рубль, ааржы – 1 килде 200 рубль, тыва арага – 1 литрде 200 рубль, чөкпек – 1 килде 100 рубль, кадык – 1 килде 300 рубль.  
Өвүр кожуун 
Куулар Азията Алексеевна, сүттен чемнер: тыва арага – 1 литрде 150 рубль, саржаг – 1 литрде 400 рубль, чөкпек – 1 килде 400 рубль, быштак – 1 килде 350 рубль, божа – 1 килде 50 рубль. 
 Бии-Хем кожуун  
Демир-Хая Мерген Кара-оолович, далгандан сүттен чемнер, дуңзаалаан кылыглар: пирожное – 20 рубль, пироги – 15 рубль, сүт – 1 литрде 40 рубль, сметана – 1 килде 300 рубль, кефир – 1 шилде 35 рубль, изиг-демир (суугу) – 5000 рубль, хүл-узар – 100 рубль;
Сумбакай Роман Максимович, дуңзаалап хайындырган кылыглар, шээр мал – бир баштың 5000 рубль;  
Угутпей Чойгана Шурушуковна, сүттен чемнер: сметана – 1 килде 300 рубль, творог – 1 килде 150 рубль, эът: хой эъди – 1 килде 300 рубль, инек эъди – 1 килде 250 рубль;  
Чамзы Нэлли Кароловна, сүт продукциязы: творог холуксаазы – 1 килде 100 рубль, сметана – 1 килде 300 рубль, сүт – 1 литрде 60 рубль, хой эъди – 1 килде 300 рубль, саржаг – 1 килде 300 рубль, шээр мал – бир башта 5000 рубль. 
 Сүт-Хөл кожуун 
Делгер-оол Руслан Май-оолович, ыяштан кылыглар: ширээ – 8000 рубль, аптара – 8000 рубль, 300-1000 рубль өртектиг тыва чуруктар, магниткалар – 50 рубль. 
 Таңды кожуун 
Лойгу Юбилян Ширинович, сүт продукциязы: сметана – 1 килде 300 рубль, творог – 1 килде 160 рубль, быштак – 1 килде 300 рубль, сарыг-суг – литрде 100 рубль, тыва арага – 1 литрде 200 рубль. 
 Тере-Хол кожуун
 Никитин Доржа Олегович, балык продукциязы: чаа туткан балык – 1 килде 180 рубль, ыштаан балык – 1 килде 400 рубль. 
 Тожу  кожуун 
Кол Сайдаш Алексеевич, балык продукциязы: чаа туткан хариус – 1 килде 300 руб, ыштаан хариус – 1 килде 400 руб. 
 Улуг-Хем кожуун 
 «Усма» КБК, шээр малдың эттээн алгызы – чаңгыста 1000 рубль. 
 Чаа-Хөл кожуун 
Дарыма Салбакай Владимировна, улуг, бичии кижилерге национал тыва хептер. 
 Чеди-Хөл кожуун
Дажимба Алена Алексеевна, эът продукциязы болгаш хлеб-булочка кылыглары.

Возврат к списку