Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия хүнүнде Тываның арга-арыг ажыл-агыйлары, театржылар УАЗ-390945 маркалыг чаа автомобильдер база «ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ» автобустарны алган

Россия хүнүнде Тываның арга-арыг ажыл-агыйлары, театржылар УАЗ-390945 маркалыг  чаа автомобильдер база «ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ» автобустарны алган 13.06.2019
Россия Федерациязының Президентизиниң 2018 чылдың май 7-де “2024 чылга чедир Россия Федерациязының хөгжүлдезиниң национал сорулгалары болгаш стратегтиг айтырыгларының дугайында” № 204 чарлыы-биле бадылааны “Экология” национал төлевилел тургузуунда “Арга-арыг камгалалы” федералдыг төлевилел күүселдези-биле саткан автотехниканың баштайгы кезээ – өртке удур транспорт аймаа республикада чедип келген. 
“Арга-арыг камгалалы” төлевилелче арга-арыглар когаралын балансызын болгаш катап тургузарын хандырарынче, арга-арыг өрттеринден когаралды эвээжедиринче угланган комплекстиг хемчеглер кирип турар. 
2019 чылда Тываның арга-арыг ажыл-агыйының тускайлаан албан черлерин 27 санныг арга-арыг өрттеринге удур техника-биле хандырары планнаттынган, оон аңгыда 107 санныг өртке удур дериг-херекселдер-биле четчелээр. Республиканың арга-арыг ажыл-агыйлары өртке удур техника аймаан 2012 чылда сөөлгү катап алган турган. 
2021 чылга чедир “Арыг-арыг камгалалы” төлевилелди боттандырганының ачызында, арга-арыг өрттериниң 64 чедир хуузун бирги хонуунда-ла дүрген өжүрүп кааптар апаар.
 Арга-арыг өрттерин чок кылыр ажыл-чорудулганың шынарын экижидип, арга-арыгның узуткаттынган болгаш когараан шөлдерин эвээжетпишаан республиканың долгандыр хүрээлелиниң байдалын экижидер сорулга салдынган.  
Ол-ла хүн театр ажылдакчыларынга база дүлгүүрлерни тывыскан. Театр чылында В. Көк-оол аттыг ТР-ниң Национал хөгжүм-шии театры база Тываның күрүнениң ойнаарактар театры «ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ» маркалыг чаа үш автобусту алганнар.  
Тыва Республиканың Чазаа, Тыва Республиканың Культура яамызы база “Чаңгыс демниг Россия” партияның ТРС “Биче хоорайларның театрлары” база "Театр – уругларга” төлевилелдерден федералдыг субсидияларны хаара тудар дээш кады ажылдаанының түңнелинде ол чедип алдынган.

Возврат к списку