Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Камгалал яамызының кол курортологу ажыл-агый аайы-биле Тывага кээп чораан

РФ-тиң Камгалал яамызының кол курортологу ажыл-агый аайы-биле Тывага кээп чораан 03.05.2016
 Россияның Камгалал яамызының кол курортологу Артур Мерзликин ажыл-агый аайы-биле Тывага кээп чораан. Тываның күрүне университеди база Тываның Кадык камгалал яамызының Эмчи-социал айтырыглар болгаш эргелеп-башкарылганың ЭШИ-биле кады, шериг албанныгларга реабилитация дузазын көргүзеринге база аарыгларга удур профилактика ажылдарын чорударынга, республиканың бойдус-чиг эт курлавырындан эм оъттарны чыырын база аржаан сугларны кударын өөренип көөр дээш келгенин таныштырган. 
  Тываның девискээринде  эм оъттарның кижиниң мага-бодун кадыкшыдар шынарын өөренип көөр эртем төлевилелиниң дугайында чугааны чоруткан. Шенелделерни чоруткан соонда, Шериг медицина академиязының чөпшээрелин алгаш, Камгалал яамызының хереглелинге Тывага куткан арыг сугларны, эм-оъттардан шайларны база бионемелделерни бүдүрүп база ажыглаар керээни чарарын чугаалажыр. 
 Ындыг-ла улуг чарыгдалдар негеттинмес төлевилелдерни, чижээ, шериг албанныгларга кадыкшылга туризми, Президентиниң кадет школазының кадеттеринге база мотоадыгжы бригададан шериг албанныгларның уруг-дарыынга чайгы кадыкшылга дыштанылгазын организастаар ачы-дузаларны деткииринге беленин Артур Мерзликин дыңнаткан. Улуг келир үеже баштайгы базымнар кылдынган. Келир үеде даштыкы эмнерни солуур күрүне политиказынга Тыва база киржип болурун ол чугаалаан.

Возврат к списку