Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тускай шериг операциязының Тывадан киржикчилеринге база оларның өг-бүле кежигүннеринге күш-культура-спорт организацияларында төлевирлиг ачы-дузаларга чиигелделерни доктааткан

Тускай шериг операциязының Тывадан киржикчилеринге база оларның өг-бүле кежигүннеринге күш-культура-спорт организацияларында төлевирлиг ачы-дузаларга чиигелделерни доктааткан 22.11.2022

Тускай шериг операциязының киржикчилеринге база оларның өг-бүле кежигүннеринге социал деткимче көргүскен регион хемчеглериниң даңзызын Тывада калбарткан. Бо удаада ТР-ниң Спорт яамызы күш-культура-спорт органицияларында төлевирлиг ачы-дузаларның чартык кезиин төлээш баар кижилер даңзызынче ол бөлүктүң кижилерин киирген.
Республиканың Чазаа спорт яамызының эгелээшкинин деткип, социал деткимчениң немелде хемчеглер көргүзер чурумунче чогуур өскертилгени киирген. Шериг албанныглар болгаш оларның өг-бүлелери эштир бассейн, тренажер база ойнаар залдар, доштуг чуңгуу болгаш спортчу өске-даа хемчеглерже кирерде, пенсионерлер ышкаш 50 хуу чиигелделиг болурун документиде айыткан.
Ол чиигелде чүгле республиканың спорт яамызының спортчу объектилеринге хамааржыр. Чижээ, Кызыл хоорайның девискээринде доштуг чуңгуулуг, футбол, волейбол, баскетбол ойнаар шөлдерлиг «Субедей» универсалдыг спорт комплекизи болур.
Күш-культура-спорт организацияларынче пенсионерлер, шериглер база оларның өг-бүлелеринден аңгыда, чиигелделиг өске-даа хамаатылар база барып болур. Хөй ажы-төлдүг база эвээш орулгалыг өг-бүлелерден ажы-төл, өскүс уруглар, ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар, полицияның профилактика учедунда болгаш назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияларда турар элээдилер, инвалидтер кандыг-даа төлевир чокка спортчу объектилерге барып болур.
Шериг албанныгларга база оларның чок кижилеринге федералдыг социал дузага немей регион хемчеглери көрдүнгенин демдеглезе чогуур. Долу эвес мобилизация үезинде РФ-тиң Чепсектиг күштеринче кыйгырткан кижи бүрүзүнге Тываның чазааның курлавыр фондузундан 100 муң рубль хемчээлдиг чаңгыс катап бээр төлевир - ол хемчеглерниң бирээзи.
 Спорт яамызындан аңгыда, Тываның өске-даа яамылары болгаш ведомстволары тускай шериг операциязының киржикчилерин болгаш оларның өг-бүлелерин деткиир боттарының саналдарын  киирген. Чижээ, республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы эът кылдыр дириг малды бээр дузаламчыны организастаан. Черде бажыңнарда чурттап турарларга эрге-чагырга одаар ыяш болгаш хөмүр-биле дузалаан. ТШО киржикчилериниң өг-бүлелеринде 17 хар назылыг уруг бүрүзүнге-ле 5 муң рубль хемчээлдиг төлевирни республика бюджединден үндүрген. Республиканың Кадык камгалал яамызы эмнелге албан черлеринге болгаш санаторийлерге эмнедир арганы берген.


Возврат к списку