Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аңгы-аңгы чылдарда Тываны удуртуп чораан даргалар чоннуң чаагай чоруу дээш үре-түңнелдиг ажылдаарын Владислав Ховалыгга күзээн

Аңгы-аңгы чылдарда Тываны удуртуп чораан даргалар чоннуң чаагай чоруу дээш үре-түңнелдиг ажылдаарын Владислав Ховалыгга күзээн 30.09.2021 Сентябрь 28-те Национал театрга эрткен, республиканың дээди албан дужаалынче Владислав Ховалыгның киргениниң байырлыг езулалында, СЭКП Тыва обкомунуң бирги секретары Григорий Ширшин, Тываның бирги президентизи Шериг-оол Ооржак база 2007-2021 чылдарда республика Баштыңы чораан Шолбан Кара-оол онза хүндүткелдиг аалчылар бооп киришкен.
Владислав Ховалыг бодунуң илеткелинде бирги черде кижи айтырыын кол черде алганын Шериг-оол Ооржак онзалап айыткан. Республиканың бүгү талазы-биле хөгжүлдезин чедип алыр дизе, кижи бүрүзүнүң айтырыгларын шиитпирлеп, чон-биле ажылдаар херек. Шак ындыг сорулганы суму чагыракчыларындан эгелээш, сайыттарга чедир боттарының мурнунга салыр ужурлуг деп, Шериг-оол Дизижикович чугаалаан. Бир эвес олар шупту кижилер эки чурттазын дээш ажылдап эгелээр чүве болза, эрге-чагырганың кол сорулгазы - республиканың сайзыралы чедип алдынарын демдеглээн.
Республиканың экс-президентизи, Тыва Арат Республиканың 100 чылында регионнуң чурттакчылары чаа удуртукчуну чаңгыс үн-биле соңгуп алганынга таарзынган.
Республиканы 2007 чылдан 2021 чылга чедир удуртуп чораан Шолбан Кара-оол бодунуң бодалын база илереткен. Ындыг албан-дужаалга ажылдап тургаш, боду бодун быжыг тударын ол демдеглээн. Кажан эки тыл – өг-бүледен деткимче база кылган ажылдан сеткил ханыышкын турда, бүгү чүве чедимчелиг болур. Ховалыгны соңгулдаларда хөй кижи соңгааны - чон аңаа бүзүреп, идегеп турарын көргүскен эки демдек. Республиканың чаа соңгуткан удуртукчузу бодунуң командазын көргүзүп, үре-түңнелдиг ажылдаар ужурлуг. Шолбан Кара-оол бар чүүлдерге даянмышаан, ам-даа бурунгаарлап ажылдаарын күзээн. Чаа удуртукчу ону шыдаар деп демдеглээн.
Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазы албан дужаалче киргени дээш Владислав Ховалыгга байырны чедирип, эгелеп алган курузун салбайн, шак ынчаар ажылдаарын Григорий Ширшин чагаан.

Возврат к списку