Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Регионнуң удуртукчузунуң негелдези-биле Тывада садыг точкаларында «Боярышник» садып турар барымдааларны илередип эгелээн

Регионнуң удуртукчузунуң негелдези-биле Тывада садыг точкаларында «Боярышник» садып турар барымдааларны илередип эгелээн 22.12.2016
 Тыва Республиканың ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан Кызыл хоорайда садыг точкаларын хынаары-биле рейдилерже үнген. 
 «РТ-ниң Хереглекчилер эвилелиниң баазазы» ААН-га, «Роспиво» складынга, «Сайгал», «У Башни», «Бытхим» садыг точаларынга, Калинин кудумчузунда «ФЭУ» аптекага хыналдаларны кылган. Рейд үезинде «Хлебный», «Наполеон» деп чемге холуур холуксааларны («Сайгал» садыы), «Боярышник» косметиктиг лосьонну («Роспиво», «Бытхим»), «Боярышник» хандыны (аптека «ФЭУ») садып турары илереттинген.  
 Чогуур документилери чок, 3750 шил савалыг лосьон болгаш чемге холуур холуксааларны ТР-ниң Чөпшээрел бээр албанның сүмелээни-биле саарылгадан уштаан. Тускай документилери болгаш чөпшээрели чок продукцияларны республика девискээринге садып болбазының дугайында чугааны хуу сайгарлыкчылар болгаш садыг объектилериниң садыгжылары-биле чоруткан.  
 «Иркутск хоорайда спирт холумактыг «Боярышник» деп чүүлден кижилер калбаа-биле хораннанган, дыка хөй кижилер амы-тынындан чарылган, ону бүдүрүп турган кижилерни тып алган-даа болза, чок болган кижилерин эгидип ап шыдавас» - деп, албанның ажылдакчылары тайылбырлаан. 
 Ол болуушкун-биле холбаштыр ТР-ниң лицензия бээр албаны, ТР-де Росхереглелхайгааралы база ТР-ниң ИХЯ-зы республика девискээринде улуг хыналдаларны чорудуп турар.

Возврат к списку