Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның уран-чүүл школазы юбилейлиг байырлалын таварыштыр автобусту болгаш рояльды алган

Тываның уран-чүүл школазы юбилейлиг байырлалын таварыштыр автобусту болгаш рояльды алган  20.05.2013

Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал театрынга Республиканың уран-чүүл болгаш  ниити өөредилге школазының тургустунганындан бээр 35 чыл оюнга тураскааткан концерт май 15-те болуп эрткен.  Диңмиттиг адыш часкаашкыннарының үделгези-биле бичии талантылантыларның көргүзүү  болгаш аалчыларның байыр чедириишкиннери  чаңгыс тынышка эрткен.  Амгы үеде ажыл-агыйжы сургакчылаашкында Тыва Республиканың баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Чазактың  оралакчы даргазы Аяна Шойгу Күрүне шаңналдарын тывыскан.  «Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы»   деп хүндүлүг атка дошпулуур клазының башкызы Таисья Базыровна Ортеней төлептиг болган.  Ук күрүне шаңналы – ооң дөртен ажыг чылдарның дургузунда аныяк талантыларны кижизидип, өөредип келген беримчелиг ажылының түңнели. Таисья Базыровна Москвада күрүнениң культура институдун дооскан соонда 1986 чылдан эгелеп Кызылдың уран-чүүл училищезинге ажылдап кирген. Оон бээр хөй-хөй культура ажылдакчыларын, амгы үеде ажылдап чоруур башкыларны өөреткен.

Чазак баштыңының  Хүндүлүг Бижии-биле Моол Республиканың хамаатылары, хылдыг херекселдер салбырының башкылары Бат-Очир Ариунтуя болгаш Данзан Амарсанаа олар шаңнаткан. Бо башкыларның ачызында школада хылдыг хөгжүм салбыры катап тургустунган болгаш келир үениң скрипкага болгаш виолончельге ойнаар хөгжүмчүлери өөренип турар.  

Аяна Шойгу Республиканың ниити болгаш немелде (хөгжүм, чурулга болгаш хореография) өөредилге школазының коллективинге юбилейлиг байырлал таварыштыр байыр чедирип тура школаның башкыларынга онзагай, келир үеде  Тываның культурлуг элитазын кижизидер үүле онаашканын демдеглээн. Бо чугула хүлээлгени Тываның баштайгы композиторларының бирээзини Ростислав Кенденбильдиң адын эдилээн школаның коллективи чедиишкинниг күүседип турар. Школаның өөреникчилери республика чергелиг болгаш делегей конкурстарының тиилекчилери болуп турар. Школаның доозукчулары бөмбүрзекти эргий гастрольдап, тыва культураны нептередип, Тываның филармониязының симфониктиг, Тыва Республиканың Чазааның үрер хөгжүм оркестрлериниң болгаш билдингир «Тыва», «Чиргилчин» дээн ышкаш фольклорлуг бөлүктерниң составында ойнап турар.  Школаның гастрольдап,  чонга бараан болур аргаларын калбартыр  сорулга-биле Республиканың Баштыңы автобус садып алырынга сертификатты Тыва Республиканың алдарлыг артизи Тимур Дулушке дамчыткан.

Тываның культура яамызының мурнундан сайыт Вячеслав Донгак билдингир немец Блютнер марканың роялын садып алырынга сертификатты тывыскан. Өөредилге сайыды Каадыр-оол Бичелдей школага амгы үениң соңгаларын салдырып алырынга 700 муң рубльдиң сертификадын дамчыдып берген. Школаның башкыларынга болгаш өске-даа аылдакчыларынга яамыларның шаңналдарын тывыскан.

Байырлыг кежээге чыылган чон, билдингир  хөгжүмчүлер школаның өөреникчилериниң мергежилиниң бедик деңнелин дагын демдеглээн. Эң ылаңгыя байырлыг концерти хаар эргени алган Евгения Дендипке удурткан орус национал инструментилер оркестриниң оюнун чыылганнар магадаан. Ук коллектив ийи-ле чыл бурунгаар тургустунган-даа болза, бо чылдың апрельде Красноярскга девискээрлер аразынга болган ансамбльдар болгаш оркестрлерлерниң фестиваль-конкурузунга I чергениң лауреады атты чаалап алган.  Концерке школаның өске-даа өөреникчилери киришкен. Оларның аразында хореография клазының көргүскен номерлери көскү черни ээлээн. Сөөлгү үеде школаның чонга бараалгаткан концерттери көвүдээнин чыылганнар демдеглээн. 

Улустуң хөөмейжизи Игорь Кошкендейниң удуртулгазы-биле аныяк хөөмейжилер Россияның алдарлыг хөөмейжизи, Тываның улустуң хөөмейжизи Конгар-оол Ондар дээн ышкаш ат-сураглыг артистер-биле чонга бараалгаан. Тыва филармонияның симфониктиг болгаш Тыва Республиканың Чазааның үрер хөгжүм оркестрилериниң аныяк хөгжүмчүлер-биле каттышкан номерлери культурлуг элитаны өстүрүп кижизидер ажыл чоруп турарының демдээ болуру чугаажок.

Юбилейлиг концерт соонда дораан чурулга болгаш хылдыг херекселдер салбырларындан бөлүк уруглар Россияның  XII аныяктарның Дельфий оюннарынга киржири-биле чорупкан. А июнь 1-ден эгелеп уран-чүүл школазынга уругларның чайгы лабораториязы ажылдап эгелээр. Ооң ажылынга республиканың бүгү булуңнарындан бичии хөгжүмчүлер кээп, киржир.     


Возврат к списку