Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2021 чылда эге класс өөреникчилерин халас изиг чем-биле хандырары

2021 чылда эге класс өөреникчилерин халас изиг чем-биле хандырары 31.03.2021
2021 чылда эге школа өөреникчилерин хоолулуг, шынарлыг болгаш кадык чем-биле хандырар дээш, Тыва Республиканың бюджединде 382,204млн. рубль көрдүнген, ооң 378,382 млн. рубли федералдыг бюджеттен субсидия болза, 3,822 млн. рубли республика бюджединден кады акшаландырыышкын болур.
Бо хүнде муниципалдыг болгаш күрүне албан черлерин 30 хуу, азы 114,287 млн. рубль хемчээлге акшаландырган. 2020 чылда эге класс өөреникчизин ортумаа-биле 60,12 рубльга, 2021 чылда – 61,92 рубльга чемгерген болза, республика бюджединден немей акшаландырганы-биле, ол түң ам 64,54 рубль четкенин, Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды Солангы Тамчай чугаалаан. 
151 столовая (95,3 %) долу чемненилгени организастаан болза, 13 столовая (7 %) чемни белеткеп берип турар, а 5 буфет (2,9%) үлелгеде дээрзин, Өөредилге яамызы дыңнаткан. Хууда сайгарлыкчылар база чемненилге комбинаттары - «Школачы чемненилге» МУБ, «Школьник» МУБ, «Куулар» ХБ, «Монгуш Ч. А.» ХБ, «Куржу Б. Е.» ХБ, “Дамдын Е. Н.” ХБ, “Хомушку Ш. Ю” ХБ ачы-дузаны чедирип турар.
 Школа столоваяларын ток-биле ажылдаар суугулар, бир база ийи дугаарларга мармиттер, быжыртынар шкафтар, электрилиг эът тырттарлар, ногаа кезер, далган хөөдү былгаар дериглер, аяк-сава чуур херекселдер база соодукчулар-биле четчелээн. 
Республикада 173 школа бар, ооң 164-ү эге класстарлыг. 19 муниципалдыг тургузугнуң, ооң санында эвээш комплектилиг 42 школаның эге класс өөреникчилери изиг халас чемнерни чип турар. 
Солангы Тамчай чамдык бөлүктүң өөреникчилеринге социал деткимче хемчеглери база барын дыңнаткан. Кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг өөреникчилерни изиг чем-биле хандырарынга 2021 чылдың республика бюджединде 34265,1 муң рубльди тускайлаан. Ол акша-хөреңгини кадыы багай 2028, ооң аразында бажыңнарында өөренип турар 559 уругну ийи катап чемгереринче үндүрер. 
Ниити өөредилге организацияларында чемненилгени өөренир ээлчээнге дүүштүр, эртенги азы дүштеки чем кылдыр хандырып турарын сагындыраал. Бирги  ээлчегниң өөреникчилери эртенги чемни чиир, а ийиги ээлчегнии – дүштеки чемни. 5-10 минутаның чапсарларында уруглар чемненир.

Возврат к списку