Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бурятия боттарының шээр малының баш экижидери-биле 250 баш бүдүрүкчү тыва кошкарларны садып алган

Бурятия боттарының шээр малының баш экижидери-биле 250 баш бүдүрүкчү тыва кошкарларны садып алган 18.11.2022

Көдээ ажыл-агый эртемнериниң доктору, хой болгаш өшкү өстүрүп-көвүдедир лабораторияның эргелекчизи, РБЭА академиги, РФ-тиң Көдээ ажыл-агый яамызының Мал ажыл-агый департаментизиниң эксперти Салауди Хататаев баштаан Бурятиядан делегация Тывага кээп ажылдаан. Хататаев бурят специалистер-биле кады тус черниң малының уксаазын экижидери-биле чаглыг чолдак кудуруктуг тыва бүдүрүкчү кошкарларны элээн каш хонуктар иштинде шилээннер.
Малды шилип алырда, ооң хар-назыны, дүгүнүң шынары, дириг деңзизи, уксаазы, тургузуунче кичээнгейни салган. Эң-не эки шынарларны көргүскен 1,5 хардан 3 хар аразында 250 баш кошкарларны шилээш, карантинче киирген. Кажан ханының анализтери болу бээрге, малды сөөртүп чедирерин организастаар.
Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызындан специалистер кирген ажылчын бөлүк Кызыл, Өвүр, Эрзин, Тес-Хем база Мөңгүн-Тайга кожууннарда «Малчын» КУБ, «Адарган» КУБ, «Бай-Хөл» КБК, «Чодураа» КХН, Куулар ТАА база Донгак ТАА-ның малчын коданнарынга ажылдаан.
Аалчылар республиканың ыраккы кожууннарының бойдус чурумалын магадаан. Салауди Хататаев көрген чүүлдерин кайгап ханмаанын чугаалаан. «Республикада малчыннарның ижи чымыштыг-дыр. Ажылынга ёзулуг бердинген кижилер мында чурттап чоруур” – деп ол демдеглээн.
Хататаев тус черниң инектерин база чөөктүг тыва өшкүлерин база сонуургаан. «Тускай онзагай шынарлыг малдар-дыр - деп, академик түңнээн. – Тыва уксааның инектерин күрүне даңзызынче киирер ажылды Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы-биле ажылдап эгелээрим ол. Ону бүрүткедип аптар болза, уксааның шынарларын кадагалап арттырарынга база субсидия акшаландырыышкынче кордаарынга идиглиг».Возврат к списку