Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаан-Арыгның хөй аалдыг алды бажыңынче база элээн каш соцобъектилерже чылыгны берген

Шагаан-Арыгның хөй аалдыг алды бажыңынче база элээн каш соцобъектилерже чылыгны берген 09.03.2024

Шагаан-Арыгда Дружба биле Саяно-Шушенское кудумчуларында хөй аалдыг 6 бажыңче база элээн каш социал объектилерже чылыгны берген. Тываның Баштыңы Владилав Ховалыг Улуг-Хем кожуунга чорааш, ооң дугайында дыңнаткан.

Медицинская, Саяно-Шушенская, Дружба, Горная кудумчуларда көжүп чоруур беш котелду кошкан. Дружба, Саяно-Шушенское кудумчуларында элээн каш бажыңнарже чылыгны киирген.

«Чылыг дамчыдыкчызында чылыгның температуразы 30 градус. Квартираларда 15 градустан көдүрлүп эгелээн. Саяно-Шушенская кудумчузунда хөй аалдыг ам-даа 16 бажыңны чылыгга кожар. Бүгү-ле ажылды ЧЭТ-тиң инженерлериниң сүмелээни езугаар чорудуп турар – деп, Владислав Ховалыг дыңнаткан. - «Строительство» федералдыг эртем-шинчилел төвүнден Шагаан-Арыгның котельнаязының конструкциязын шинчилеп бээрин оперативтиг штаб шиитпирлээн. Бо хонуктарда специалистерни манаар бис».

Социал ужур-дузалыг элээн каш объектилерни: Улуг-Хем кожуун чагыргазын, Улуг-Хем кожууннуң муниципалдар аразында эмнелге төвүн, Тудуг техникумун, Шагаан-Арыг хоорай чагыргазын, школалар, уруглар садтары, спорт школазы база культура объектилеринче чылыгны киирген.  Новосибирскиден бир мобильдиг котельная Шагаан-Арыг хоорайда март 9 дүнезинде чедип келген, ам-даа үш котельная – орукта. Ам хоорайда тос МКУ ажылдап турар.

Чылыгны чада аайы-биле берип турар. Чуртталга инспекциязының албаны үрелиишкиннерни болдурбас дээш ажыдып-хаар арматураны хынаан. Чылыг дамчыдыкчызын ажылдадырда, инженер коммуникациязын шенеп ажылдадыры албан.

«Графикти чиге тургускан. Чүс-чүс специалистер ээлчежип, хондур-хүнзедир ажылдап турар. Ооң-биле чергелештир, ЧЭТ-те катап тургузуушкун ажылдары чоруп турар» - деп, Тываның Баштыңы дыңнаткаш, Россияның тудуг болгаш ЧКА сайыдының оралакчызы Алексей Ересько-биле кады хоорайның чылыг кожулдазының түр үеде технологтуг илчирбезин тургузар ажылдарның чоруп турарын демдеглээн.


Возврат к списку