Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада эпидемиологтуг байдал турум

Тывада эпидемиологтуг  байдал турум 13.09.2022 Тывада коронавирус халдавырындан хүнде аарыыр чорук чоорту кызырлып эгелээн. Эрткен хонукта республикада ковидтээн 61 таварылганы, ооң мурнунда хүнден 48-ке эвээшти бүрүткээн. Сентябрь 5-11 хонуктарында 18 муниципалдыг тургузугда 740 кижиден аарыгны тодараткан. Эң хөй аарыг кижилер - Кызылда (310), Кызыл (77) база Таңды (43) кожууннарда. Ооң мурнунда неделяга бодаарга, аарыг кижилер саны 633 кижиге эвээжээн.
Росхереглел хайгааралдың ТР-де удуртукчузунуң оралакчызы Ольга Монгуш аппарат хуралында, чогумчалыг байдалды хевээр арттырар дизе, ковидке болгаш эпидемияга удур хемчеглерни чорудуп, маска чурумун база социал ырак чорукту сагыыр херек деп демдеглээн. Тывада сезоннуг тарылга кампаниязы эгелээни-биле республиканың чурттакчы чону үе шаанда гриппке удур база COVID-19-тан тарыдып алыры артык эвес.
- Эрткен неделяда аарыгның көдүрлүүшкүнү демдеглеттинмээн. ОРВИ база грипптен аарыыр чорук амдыызында эпидемиологтуг деңнелде келбээн, ындыг болзажок 7-14 харлыг уруглар аразында аарып турарларның саны немежип турар – деп, Ольга Монгуш айыткан.
Тываның кадык камгалал сайыды Анатолий Югайның дыңнадыы-биле алырга, COVID-19-тан аараан 1 022 кижи эмнедип турар; 922 кижи амбулаторияда, 100 кижи - стационарларда, 95 кижиниң байдалы ортумак, а беш кижиниң – берге. ИВЛ аппаратта бир аарыг кижини кошкан. Республикада тускайлаан 180 оруннуң 44,4 хуузу хостуг болуп турар.
Тывада 111505 кижи долу тарылганы алган. Сентябрьда 11146 кижи катап тарыышкынны алыр ужурлуг, оларның 5668-зи бо хонукка чедир тарыткан.
Республиканың кадык камгалал яамызының санааны-биле алырга, республикада эм-таң, дезифекция бүдүмелдери база хууда камгалал чүүлдери четчир.

Возврат к списку