Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының чанында хамааты инициативалар чөвүлелинге улусчу төлевилелдер шилилдезиниң түңнелдерин сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңының чанында хамааты инициативалар чөвүлелинге улусчу төлевилелдер шилилдезиниң түңнелдерин сайгарып чугаалашкан 14.06.2021
Тывада Хамааты инициативалар чөвүлелиниң чедиги чыыжынга республика Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип Владислав Ховалыг, вице-премьерлер бьаза ркгион чазааның кол сайыттары киришкен. Улусчу инициативалар чылы кылдыр чарлаан 2021 чылда төлевилелдер күүселдезиниң дугайында айтырыг хүн айтырыының чугула темазы болган.
Тодаргай девискээрлерниң чугула айтырыгларын шиитпирлээринге киржир кылдыр суурларның база республиканың бодунуң башкарылгазынче чонну калбаа-биле хаара тудары төлевилелдерниң утказы ол болурун сагындыраал. Ынчангаш санал-оналдарның конкурузун чарлап, чон чыыштарынга оларны шилип, деткип, улаштыр муниципалитеттерниң база республиканың эрге-чагырга органнарында комиссияларга оларны көрген. 
Чоннуң киржилгезин, бюджеттен даштаар акша-хөреңгини хөйү-биле хаара туткан, улуг ужур-дузалыг, эки дирткен төлевилелдерни тодараткан. Төлевилелдерже 30 млн хире рубль ниити инвестицияны салган, ооң 3.3 млн-ин республиканың чурттакчылары салган. Ол акша-хөреңгини тергиин дирткен 10 инициативларны боттандырарынче углаар турган. Бо удаа 12 төлевилелди шилип, оларга хувааган.
 ТР-ниң Экономика яамызының Чөвүлелге берген медээзинден алырга, шилиттинген төлевилелдерниң алдызы суг хандырылгазын экижидер айтырыгга хамааржыр – Чаа-Хөл, Таңды, Тес-Хем, Бии-Хем, Кызыл, Тожу кожууннарның чурттакчылары ынчаар шиитпирлээн. Өвүр кожуун биле Ак-Довурак хоорай хөй-ниити чунар-бажыңын септээр дээн саналы деткимчени алган. 
Сүт-хөлчүлер чаңгыс чер-чурттуу - 60 маадырларның баштыңы Самбажыкка тураскаалды тудары дээш үннерин берген. Улусчу инициативалар чылының төлевилелдер даңзызында Чөөн-Хемчик кожуунга коворинг-төптү, Бии-Хемге стадион тудар, Тере-Хөл кожуунга эвээш комплектилиг школа тудуун доозар төлевилелдер бар. 
Төлевилелдерни шилиирде чүгле социал хереглелин эвес, а экономиктиг беримчезинче база көрген. Тоора-Хем суурнуң чурттакчылары кудумчу кудуктарын чаартыр саналды деткээннер, бир эвес бүде бээр болза, бир кижи дээш суг төлевири 63 рубль турганындан 32 рубльга бадып кээр. 
Владислав Ховалыг улусчу эгелээшкиннерни шынарлыг болгаш үе шаанда боттандырганындан республиканың чурттакчыларының бот-идепкейи бедип, мындыг хевирлиг акцияларга бүзүрээр апаарын демдеглээн. Ынчангаш бөгүнде төлевилелдер боттанылгазының идепкейжи үези чоруп турда, республика чазаа муниципалитеттер чагыргалары-биле кады садыглажылганы, тудугжуларны тодарадыр ажылдарны үе шаанла чорударын, чыгдынган акша-хөреңгини ажыктыг ажыглаанынга база сорулганы чедип алырынга контрольду тударын айыткан. 
Хамааты инициативалар чөвүлели республика баштыңының чанында хөй-ниитиниң хуралдаар органы болур. Хөй-ниити ужур-дузалыг инициативларны ажылдап, ону боттандырар дээш 2017 чылда ону тургускан. Чөвүлел регионнуң орук четкизин хөгжүдер, 2030 чылга чедир республика хөгжүлдезиниң стратегиязы дээн ышкаш, өске-даа чугула документилерни ажылдап кылырынга идепкейлиг киришкен.

Возврат к списку