Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чартык чылда боттуң орулгазы 23 хуу өскен

Тываның чартык чылда боттуң орулгазы 23 хуу өскен 06.09.2022 2021 чылдың январь-июльга деңнээрге, 2022 чылдың ол-ла үезинде үндүрүг болгаш үндүрүгге хамаарышпас орулгаларның түңү 23 хуу өзүп, 3,87 млрд. рубль четкен. Бо неделяда республика чазаанга бирги чартык чылда бюджет күүселдезиниң түңнелдерин сайгарып чугаалашкан.
ТР-ниң Саң-хөө яамызының медеглээни болза, орулгаларның кол кезээн кижилерниң орулгаларынга үндүрүг киирген – ол 2,37 млрд. рубль болган. Эрткен чылдың деңнелинге бодаарга, өзүлде 99 млн. рубль (+4 хуу). Күш-ажыл төлевириниң кудуку хемчээлин индексастааны өзүлдеге кол черни ээлээн.
Орулгага үндүрүг киирилдезинде эң улуг немелде демдеглеттинген – эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге 261 млн рубльга, азы 53 хууга көвүдеп, 756 млн рубль четкен. Ылаңгыя «Лунсин», «Тываэнерго», «ЕвразХолдинг Финанс», «Тардан Голд», «Восток» компаниялар, Ажаалга банкызының регион салбырында өзүлдени берген.
Орулгаларның бир улуг дөзү - акцизтерден. Бюджетче 793 млн. рубль кирген, азы 153 млн. рубль азы 24 хуу хөйге. Ол ышкаш организацияларның база кижилерниң эт-хөреңгизинден, транспорт үндүрүүнден орулгалар хемчээли өскен. Чүгле чер үндүрүүнден чыылда эвээжээн – күрүне албаннары эрткен чылдарның өрелерин чок кылып шыдаваан.
Республиканың каттышкан бюджединиң орулгалар кезээ чыл планының 44,6 хуузун, азы 24 млрд. 444,2 млн. рубль түңге күүсеткен. Эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге, орулгаларга өзүлде – 120,5 хуу болган.

Возврат к списку