Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның өөредилге сайыдының оралакчызы Евгений Овсянниковту “Эрес-дидим чоруу дээш” медаль-биле шаңнаан

Тываның өөредилге сайыдының оралакчызы Евгений Овсянниковту “Эрес-дидим чоруу дээш” медаль-биле шаңнаан 26.10.2022 Тускай шериг операциязының үезинде дайынчы даалгаларны күүседип тура, эрес-дидим болгаш коргуш чок чоруун көргүскени дээш, “Эрес-дидим чоруу дээш” медальды Тыва Республиканың өөредилге сайыдының оралакчызы Евгений Овсянниковка тывыскан. Республиканың Улуг-Хем кожуунундан эки турачы амы-тынын артынга каггаш, Донбасстың тайбың чурттакчыларын камгалаар, күрүнениң айыыл чок чоруун хандырар даалгаларны күүсеткен.
Евгений Овсянников Тыва Республиканың Национал херектер талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу тургаш, тускай шериг операциязының мурнуку одуруунче чоруур шиитпирни хүлээп алган. Агентилелдиң национал политика болгаш КХО килдизиниң консультантызы, кады ажылдап турган эжи Батый Монгуш-биле шериг хүлээлгезин эрттирери-биле аъттанганнар.
Волга, Оренбург, Сибирь, Енисей база Төп казак шериг ниитилелдериниң казактарындан тургустунган “БАРС” (Боевой армейский резерв страны) 15-ки отрядтың составы-биле тыва эки турачы коллегалар Харьков хоорайның чурттакчыларын камгалашканнар.
2022 чылдың май 19-та, 150-ки мотоадыгжы дивизияның “БАРС” 15-ки отрядтың хайгыыл кезээ Веселое суурже шимчеп үнүпкен. 3-ки ротаның бурунгаарлаарын база дайзынның эжелеп алганы элеваторунче шаап халдаашкынны хандырары-биле шинчилелди чорудар даалга алдынган. Хайгыыл бөлүү чоруп олура, миналыг шөлге таваржы берген, бөлүктүң беш кижизи танкыга удур минага часты бергеш, балыгланган. Хайгыыл кезээниң командири Евгений Овсянников кемдээшкинни алза-даа, аар балыгланган командириниң орнунга удуртулганы бодунга алган. Батый Монгуш-биле кады камгалалды ээлеп, көрзүнүп эгелээн. Кедегде эвес, а миналыг шөлде таваржы бергени билдине берген. Тыва дайынчылар балыгланган дөрт эжинге бирги эмчи дузазын көргүскеш, машинаже эккелгеннер. Батый Монгуш балыгланган оолдарны камгалап чыдып каан, а Овсянников шөлдү шинчилеп көргеш, өске айыыл чок орукту тып алган. Дайынчылар отрядтың командиринге канчаар хөделирин илеткээш, балыгланган эштерин өскээр чайладып көжүрген. Овсянников биле Монгуштуң билдилиг болгаш дидим чоруу дээш отрядтың командылалы оларны шаңналче саналдап киирген.
Нацисчи чурумнуг девискээрлерден күрүнениң сонуургалдарын база чурттакчыларны камгалаар дайынчы хүлээлгени күүседип тура көргүскен эрес-дидим болгаш маадырлыг чоруу дээш Батый Сергеевич Монгушту “Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш" медальдың II чергези-биле шаңнаан.
Дайынчы даалгаларын чедиишкинниг күүсеткеш, эжишкилер биче төрээн черинде чанып келгеннер.
Евгений Юрьевичиниң эртем-билии болгаш арга-дуржулгазы өөредилге системазынга херек, ону сайыттың оралакчызы албан-дужаалче шилчиткен. Бодунуң дорт албан-хүлээлгезинден аңгыда, аныяк-өскен ортузунда патриотчу кижизидилге ажылын чорудуп эгелээн. Овсянников школачылар болгаш студентилер-биле ужуражылгалар үезинде, бистиң солдаттарның шиитпирлиг, дайынчы хей-аъды бистиң деткимчевистен, идегелдиг тылдан хамааржыр дээрзин онзалап айтып чоруур.

Возврат к списку