Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өскүс уругларга чурттаар оран-савазын септеп алырынга чаңгыс удааның төлевирин бээр

Өскүс уругларга чурттаар оран-савазын септеп алырынга чаңгыс удааның төлевирин бээр 21.04.2023

Республиканың Өөредилге яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Тываның Чазааның шиитпиринге дүүштүр өскүс уруглар чурттаар оран-савазын септеп алырынга чаңгыс удааның төлевирин алыр эргелиглер. Төлевирниң хемчээли 50 000 рубль болуп турар. Тывада деткимчениң бо хевирин 2014 чылдан тура көргүзүп турар, бо чылын ооң боттанылгазынга республика бюджединде 500 муң рубль көрдүнген.
Бадылаттынган дүрүм езугаар деткимчениң бо хевирин республиканың иштинде боду хууда бажың-балгаттыг 18-тен 23 хар чедир назылыг өскүс уруглар чаңгыс удаа ап болур. Төлевирни квартирага, чуртталга бажыңынга септелге ажылдарын чорударынга, ооң иштинде соңгалар, эжиктер кастыктарын септээринге, бажың иштиниң чылыг, чырык, газ, суг хандырылгазының, суг аңгылаштырыкчызының инженер системазын селииринге, хана, шала, дээвиир, сантехника херекселдерин септээринге бээр.
Чаңгыс удааның акша-төгерик дузаламчызын алырда, аңаа хереглелдиг кижиниң боду азы ооң хоойлу езугаар төлээзи яамыга, чок-ла болза чурттап турар черинде хөй хүлээлгелиг төп таварыштыр билдириишкинни киирер. Аңаа кожар документилерниң долу даңзызы-биле ТР-ниң Өөредилге яамызының албан езузунуң курлавырларындан таныжып болур.
Ооң соонда специалистер септээр деп турар оран-саваның көрүлдезин чоруткаш, актыны тургузар, оон яамының чанында комиссия чаңгыс удааның акша-төгерик дузаламчызын бээриниң дугайында шиитпирни үндүрер. Төлевирни акша алыкчызының банкыда ажытканы агар санче шилчидип бээр.
Акша дузаламчызының алыкчызы хөреңгилерни сорулгазынга ажыглаанын садыг-наймааның шынзылгаларын, тудуг барааннары дээш санашканының бижиктерин көргүзүп, шынзыдар. Ооң соонда чуртталга оран-савазын база катап хынап көөр болгаш көрүлдениң түңнелдери-биле актыны тургузар.
Республиканың Өөредилге яамызының сан-медээзи-биле алырга, чыл эгезинден тура чүгле дөрт хамаатыдан дузаламчының ук хевирин дилээн билдириишкиннер кирген. Ооң ийизинге хамаарыштыр чүүлдүгзүнген шиитпирни хүлээп алган, а арткан ийизин херек документилерни четчелээри-биле эгиткен.
Дузаламчы талазы-биле сонуургаан айтырыгларыңарны Тыва Республиканың Өөредилге яамызында: 8(39422)3-00-29 дугаарлыг телефондан билип ап болур.


Возврат к списку