Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалының агаарын хирлендирген алды одалга черин эрткен чылда хагган

Тываның найысылалының агаарын хирлендирген алды одалга черин эрткен чылда хагган 23.01.2024

Аңгы котельнаялар-биле одап турар Кызылдың организацияларын болгаш бүдүрүлгелерин төпчүткен чылыг хандырылгазынче шилчидер ажыл Тывада уламчылавышаан. 2023 чылда Кызылдың одалга-энергетика төвүнүң чылыг четкизинге 6 объектини кошкан. Оларның санында "Тываавтодор", "Тардан голд", "Техсервис" компаниялар база административтиг черлер бар. Оларны чылыг-биле хандырып турган котельнаяларның ажылын тургускан.

2024 чылда төпчүткен одалга системазынга 6 объектини - «Арбын» садыг бажыңы, 10 дугаар школа, республиканың бир кадык камгалал чери, өртчү-камгалал кезээ, Президентиниң кадет училищези база "Субедей" спорткомплекизин кожар. Техниктиг база инвестиция аргаларын көрүп тургаш, ооң дараазында чылдарда чылыг четкизиниң чоогунда чыдар Кызылдың 15 болгаш Каа-Хем суурнуң 2 объектилерин кожары планнаттынган.

Кызылдың ЧЭТ хууда чер бажыңнарны төпчүткен одалгага база кожуп болур. Күзелдиг кижилер бүдүрүлгениң перспективтиг хөгжүлде килдизинче чагыгны киириптерге, специалистер төлевилелдиң техниктиг шыдалын, коштунар-коштунмазын өөренип көргеш, чагыг киржикчизи чеже чарыгдалды үндүрерин санаптар.

Тываның Чазаа биле Сибирьниң генерация компаниязының структуразында Кызылдың чылыг-энергетика төвү-биле 2023 чылда чарган керээ езугаар, Кызылда объектилерни чаңгыс аай чылыг четкизинче кожуп эгелээнин сагындыраал. Регионнуң төпчүткен чылыг хандырылгазын чаартыр болгаш хөгжүдер, ооң идегелдиин быжыглаар база аңгы котельнаяларны дүжүргеш, найысылалдың экологтуг байдалын экижидер хемчеглер дугуржулгада кирген.

Чылыдылга рыногунче «альтернативалыг котельная» деп адаар чаа модельди ажыглалче киирип, ол ажылдың хемчээлин улгаттырары көрдүнген. Хоорайда биче котельнаялардан ойталап, экологтуг байдалды экижидер ужурлуг чылыг хандырылгазының төпчүткен системазының эде чаартылгазынче база хөгжүлдезинче инвестицияларны хаара тудуп, чылыгга кызыгаарлаттынган тарифтерни тургузары - ол чаа арга-хевирниң утказы ында.

Чаа модельди ажыглап эгелээр хоорайлар даңзызынче Кызылды кииреринге эргежок херек документилерни республика чыггаш, Россияның Чазаанче чорутканын ТР-ниң тарифтер талазы-биле албан дыңнаткан. Амдыызында чурттуң 39 хоорайы «альтернативтиг котельная» модельди шилип алган, ооң аразында Тываның кожа хоорайлары – Красноярск, Канск, Барнаул, Рубцовск дээш, өске-даа черлер кирген.


Возврат к списку