Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Росбанк 2 хуу чиигелделиг ставка-биле ипотека чээлизин берип эгелээн

Тывада Росбанк 2 хуу чиигелделиг ставка-биле ипотека чээлизин берип эгелээн 19.10.2023

Тывада чиигелделиг ипотека программазынга Ажаалга банкызының соонда, бо айда Росбанк каттышкан. Банк сентябрьның 25-тен 2 хууга ипотека бээринге чагыгларны хүлээп эгелээн болза, октябрьда бодунуң клиентилери-биле ставказы бичии бирги керээлерни чарып эгелээн.

Росбанкының "Кызыл" немелде офизиниң эргелекчизи Ирина Митюкова Тываның чиигелделиг ипотеказын өске регионнарның чурттакчылары база сонуургап турарын дыңнаткан. Чиигелделиг тыва ипотека-биле республика девискээринде шимчевес өнчүнүң чүгле бирги рыногундан бажыңны садып ап болурун сагындырып каалыңар.

"Дыка хөй кижилер сонуургап турар, ийе. 2 хуу дээрге, дыка эки – деп, Митюкова чугаалаан. - Негелделер езугаар ону бээринде кызыгаарлаашкыннар чок, РФ-тиң хамаатызы ону ап болур. ДОМ.РФ-те аккредитациялыг тудуг черлери-биле ажылдап турар бис, чиигелделиг ипотека негелделеринге тааржыр клиентилерге шимчевес өнчүнү көөр кылдыр саналдаар".

Росбанкының негелделери Ажаалга банкызының саналдары-биле дүгжүп турар: 3 чылдан 20 чыл чедир хуусаага 2 хуу кол ставкалыг 300 000-дан 6 млн чедир рубль ипотека чээлизин бээр. Росбанкының эгеки дадывырының эвээш хуузу - 20,1. Чамдык негелделерге дүүштүр кол ставканы эвээжедир арга база бар.

"Клиент бистиң банкының немелде опциялары-биле хуулуг ставказын бичеледип ап болур – деп, Митюкова тайылбырлаан. - Квартираларга 0,25 хуу, хоорайдан дашкаар шимчевес өнчүге - 0,15 хуу чедир. Ол чамдык чылдагааннардан база хамааржыр. Чижээ, чээли алыкчызының шилип алганы керээзиниң негелделери, баштайгы дадывырының хемчээли, банкыда шалың акшазының агар санының бары дээш, оон-даа өске. Кижи бүрүзүнге немелде опциялар аңгы-аңгы болур. Бөгүнден эгелээш программа төнгүжеге, азы 2024 чылдың июнь 30-ге чедир, чиигелделиг ипотека чээлизин берип ажылдаар бис".

Росбанк "Тываның ипотеказы" программа боттандырылгазы-биле белен азы тудуп турар бажыңнарга – квартира азы эвээш каъттыг бажыңнарлыг чуртталга комплекизинде чер участоктуг хууда чуртталга бажыңынга ипотека керээлерин чарар.

Тываның Чазаа бистиң регионга чиигелделиг ипотека программазын деткиирин федералдыг төпке ийи чыл дургузунда камгалап келген. Вице-премьер РФ Михаил Мишустин бо чылдың июльда республика чонунуң манааны доктаалга атты салган.

.

Возврат к списку