Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

КЭФ-2023 ажылының үезинде Тыва кады ажылдажылга дугайында бирги дугуржулгага атты салган

КЭФ-2023 ажылының үезинде Тыва кады ажылдажылга дугайында бирги дугуржулгага атты салган 02.03.2023

Амгы экономиктиг болгаш геополитиктиг байдалга дүүштүр Сибирьни хөгжүдеринче угланган айтырыгларлыг Красноярскиниң экономиктиг шуулганы – 2023 ажылын эгелээн.
Красноярскиниң экономиктиг шуулганын аныяк специалистерниң профессионал тургузуушкунунга, оларның өөредилге шилилдезинге база депшип ажылдаарынга, үениң негелдезинге харыылаптар база бооп болур чүүлдерден чайлаптар арга-шинээнге тураскааттынган «Салгал-2035» /«Поколение-2035» аныяктар шөлчүгежи чаңчыл езугаар ажыткан.
КЭФ-2023 ажылында Тываның делегациязы база киржип турар. Ажылдың бирги түңнелдери көстүп келген. Тыва Республиканың Эртем агентилели биле Красноярск крайның эртем фондузу кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты эртем албан черлериниң удуртукчулары Алёна Стороженко биле Ирина Пантелеева салганнар. Дугуржулга эртемни, эртем-техниктиг болгаш инновация ажыл-чорудулгазын хөгжүдер айтырыгларга кады ажылдажылганы көрген.
Красноярск крайның эртем фондузу эртем болгаш инновация ажыл-чорудулгазын деткээн инфраструктураны тудар арга-дуржулганы Россияда бир дугаар эгелээн, ооң соонда ындыг фондулар Краснодарск край биле Санкт-Петербургда ажыттынган. Краснояржыларның мурнакчы ол арга-дуржулгазын ам Тыва Республика шиңгээдир.
Аныяктар политиказының адырында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага Тыва Республиканың Аныяктар херектер талазы-биле агентилел, Красноярск крайның Аныяктар политиказы болгаш хөй-ниити хөгжүлдезиниң программаларын боттандырар агентилел, Хакас Республиканың Өөредилге яамызы атты салганнар. Ук дугуржулга үш кожаларның тургузуп алганы үре-түңнелдиг амгы кады ажылдажылгазын улам быжыглап, регионнарның хемчеглеринге аныяктарның киржилгезин оон-даа идепкейжидип, төлевилелдерни кады организастаар. Каттышкан хемчеглер, ажыл-агыйжы шуулганнар, семинарлар болгаш презентациялардан аңгыда, аныяктар политиказының адырында специалистер аразында арга-дуржулга солчулгазынга, ниити документилерни, программаларны база төлевилелдерни ажылдап кылырынга киржир.
Дүүнгү хүн чымыштыг эрткен. Бүгү-российжи кейс-чемпионат эрткен, экономиктиг улуг өскерлиишкиннер үезинде аныяктарның сайгарлыкчы чорук трендилеринге тураскааткан дискуссия шөлчүгештери ажылдап, өөредилгени шилиир аргалар, соцчеткилерже тарадыры дээш, өске-даа айтырыгларны чугаалашкан.
Тываның аныяктар делегациязының составы-биле “Баштайгыларның шимчээшкини” РУАШ тус чер салбырының активчилери, Кызылдың педагогика колледжиниң студентилери база «Аврора» башкы отрядының кежигүннери шуулганга киришкен.
Шуулганның ийиги хүнүнде, марттың 2-де, регион төлээлери кол сөстү алырын сагындыраал. Губернатор Владислав Ховалыг баштаан Тывадан команда КЭФ-2023-түң шөлүнге республиканың инвестиция курлавырын, социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускайлаң программазы-биле (ИПСЭР) идип үндүрген төлевилелдерин таныштырар.
Тывада бөгүн боттандырып турар улуг инициативалар - Ак-Суг чес-профир чыдымында даг-болбаазырадылга тудуу, Улуг-Хемниң хөмүр-даш бассейниниң Межегей чыдымында хөмүр тывыш комплекизиниң тудуу, Кара-Белдир алдын-руда чыдымында алдын тывар бүдүрүлге тудуунуң дугайында шуулганның киржикчилери билип алыр. Ол ышкаш «АгроТува» агроүлетпүр парыгын, Кызыл хоорайның индустриалдыг парыгын база «Хандагайты – Боршоо» автомобиль эрттирилге пунктузунуң чоогунга онза экономиктиг зонаны тудар төлевилелдерни таныштырар.
Регионнуң туризм адырында комплекстиг тудуглар төлевилелдерин база инвестиция саналдарын таныштырары көрдүнген.
Марттың 2 биле 3-те республиканың удуртулгазы өске регионнардан коллегалары база улуг компаниялрның төлээлери-биле ажыл-агыйжы ужуражылгаларны база чугааларны кылып, ооң түңнелдери-биле Тывага чугула элээн каш дугуржулгаларга атты салыр чадавас.


Возврат к списку